University of Oulu

Asiantuntijuuden kehittäminen virtuaaliorganisaatioissa : laadullinen tutkimus neljän suomalaisen IT-palveluyrityksen kontekstissa

Saved in:
Author: Tast, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612023175
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tast, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Vuopala, Essi
Description:
Tutkielma käsittelee asiantuntijuuden kehittymistä virtuaaliorganisaatioissa Suomalaisten IT-palveluyritysten kontekstissa. Asiantuntijuuteen liitetään vahvasti itseohjautuvuus, itsesäätely, hyvä ongelmanratkaisukyky ja syvällinen osaaminen tietyllä aihealueella. Maantieteellisesti hajautetussa virtuaaliorganisaatiossa työskentely tuo oman haasteensa asiantuntijuuden kehittymiselle ja yhteisölliselle oppimiselle. Yhteisöllinen oppiminen nähdään työelämässä osana asiantuntijuuden kehittämistä. Tutkielman alussa esitetään asiantuntijuuteen ja siihen liittyvien ominaisuuksien teoreettinen viitekehys. Tutkielman empiirisen osion aineisto on kerätty kevään 2016 aikana. Aineisto koostuu Oulun seudulla toimivan IT-palveluyrityksen perustaneen toimitusjohtajan haastattelusta ja laadullisesta lomakekyselystä, jonka vastaajat työskentelevät asiantuntijoina Suomessa toimivissa IT-palveluyrityksissä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan asiantuntijoiden kehittymiseen ja oppimiseen liittyviä tekijöitä niin aineiston kuin aiemman kirjallisuuden perusteella, sekä löytämään mahdollisia keinoja edistää asiantuntijuuden kehittymistä ja yhteisöllistä oppimista virtuaaliorganisaatioissa, huomioiden sekä työntekijöiden että yrityksen johdon näkökulman kehittymiseen. Tutkimuksen tuloksissa korostuu tiimin jäsenten keskinäinen luottamus yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja tehtävän suorittamisen onnistumiseksi, sekä esimieheltä vaadittavaa luottamusta työntekijöitä kohtaan. Kommunikaatio virtuaaliorganisaatiossa ei ole helppoa — kommunikoinnin onnistumiseksi keskinäinen luottamus nousee merkittäväksi tekijäksi. Lisäksi esitetään IT-alan ketterien menetelmien projektinhallinnan viitekehys yhteisöllisen oppimisen kontekstissa ja kuinka sitä voi hyödyntää yhteisöllisen oppimisen välineenä virtuaaliorganisaatiossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Tast, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.