University of Oulu

Sujuva lukutaito, sen saavuttaminen ja haasteet

Saved in:
Author: Loukola, Annukka1; Ollanketo, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612023194
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Loukola ; S. Ollanketo, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmamme tarkoituksena oli kartoittaa tämänhetkistä käsitystä sujuvan lukutaidon saavuttamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Tutkielmassa tutustutaan lukemaan oppimisen malleihin ja prosessiin, jolla saavutetaan sujuva lukeminen. Siinä tarkastellaan monia eniten käytettyjä opetusmenetelmiä lukemaan opettamisessa, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä sitä, millä tavoin ne täydentävät toisiaan. Tutkielma toteutettiin satunnaisena kirjallisuuskatsauksena. Aihetta lähestytään nimenomaan suomen kielen lukemaan oppimisen näkökulmasta, jonka vuoksi tarkastellut materiaalit ovat pääosin suomenkielisiä. Tutkielmassa tarkastellaan myös motivaatiota ja sen merkitystä sujuvan lukutaidon oppimiselle. Tutkielmassa tultiin siihen tulokseen, että lukemaan oppiminen on jatkumo, joka ei pääty, vaan lukutaitoa on mahdollista kehittää läpi elämän. Sen oppiminen edellyttää monipuolisia oppimismenetelmiä oppilaiden haasteet, taitotaso ja motivaatio huomioiden. Lukemaan oppiminen haastaa älyllisesti, ja edellyttää ponnistelua. Se ei välttämättä tule itsestään, mutta jotkut voivat sen oppia itsekseen. Useimmiten sujuvan lukemisen oppiminen kuitenkin vaatii suunnitelmallista opetusta. Voidaan myös todeta, että motivaation merkitys lukutaidon kehityksessä on merkittävä. Motivaatioon vaikuttavat niin vanhempien, opettajien kuin oppilaankin käsitykset itsestään. Opetuksen tulisi siksi tarjota erilaisille oppijoille positiivisia oppimiskokemuksia, jotta lukutaito kehittyisi sujuvaksi. Tutkielmassa käytetty aineisto ei ole aukotonta, mutta jonkinasteista yleistystä siitä voi tehdä. Erityisesti oppimisen mielekkyyden ja monipuolisuuden korostaminen toistui useasti. Tuloksia voidaan hyödyntää koulumaailmassa lukutaidon sujuvuuden edistämiseksi ja lukemismotivaation ylläpitämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Annukka LoukolaSari Ollanketo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.