University of Oulu

Building inter-organizational trust by implementing information security management system : a review from trust building perspective

Saved in:
Author: Maijanen, Karri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612033197
Language: English
Published: Oulu : K. Maijanen, 2016
Publish Date: 2016-12-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Karjalainen, Mari
Description:
Inter-organisational trust is increasingly important among supply chain participants, where threats are building up from sources out of organisational control. The same problem is faced in the cyber security field, where threat level increases from the changes outside organisational boundaries. Each value chain participating in the supply chain must be secured. Trust building is mandated among all trust network members. The business interaction between supply chain participants is enabled by building inter-organisational trust first. This study provided ways to build this inter-organisational trust by considering steps to take in information security management system (ISMS) implementation. ISMS is set of processes, documentation, activities and resources that together secure assets within an organisation. It must be assembled to support strategic business goals and comply selected requirement criteria. Due to different ways and purposes, organisations implement ISMS’s and obtain the security standard certification; it is not a proof of secure business processes or trust per se. Instead, it is a good starting point for trust building. This study used narrative literature review to find supporting and resisting elements of inter-organisational trust that can consider in ISMS. The study limited the research into a very narrow area between information processing science, behaviour sciences and discipline of management. The research found several elements (102) that can be considered in ISMS to have the effect to interorganisational trust building. The findings were categorised using ISO/IEC 27001 (2013) ISMS implementation steps to provide concrete support for security professionals. There are none or very limited number of research literature on exact combined topic of inter-organisational trust building and ISMS. The multidisciplinary phenomenon of information security coupled with inter-organisational trust requires more attention from the research community. Schools teaching information security should develop their course coverage to support this multidisciplinary phenomenon in several view points, not just from their own discipline to achieve producing suitable resources for the industry.
see all

Yritysten välinen luottamus on yhä tärkeämpää toimitusketjuihin osallistuvien organisaatioiden keskuudessa, missä uhat syntyvät yritysten tietoturvakontrollien ulkopuolelta. Sama ongelma kohdataan kyberturvallisuudessa, missä uhkataso kasvaa muutoksista organisaatiorajojen ulkopuolella. Jokaisen toimitusketjuun osallistuvan on suojauduttava. Luottamuksen rakentamisen tehtävä on kaikkien jäsenien yhteinen asia luottamusverkostossa. Toimitusketjuun osallistuvien on rakennettava organisaatioiden välinen luottamus ennen liiketoiminnan aloittamista. Tässä tutkimuksessa tarjotaan keinoja kehittää organisaatioiden välistä luottamusta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamisessa. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä koostuu prosessien, dokumentaation, toimintojen ja resurssien yhdistelmästä, mitkä yhdessä turvaavat tietovarannot organisaation sisällä. Se on koostettava tukemaan liiketoiminnan strategisia tavoitteita ja täyttää valitut kriteeristöt. Koska tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä sertifioidaan eri tavalla, sekä eri tarkoituksia varten, niin sertifioitu standardi ei itsessään takaa turvallisia liiketoimintaprosesseja, vaan se toimii hyvänä lähtöpisteenä luottamuksen rakentamiselle. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kirjallisuuskatsausta yritysten välisten luottamusta edistävien ja estävien elementtien löytämiseksi, mitä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteutuksessakin voitaisiin soveltaa. Tutkimus toteutettiin rajatulla alueella tietojenkäsittely-, käyttäytymis-, sekä hallintotieteiden yhtymäkohdassa. Tutkimus löysi useita elementtejä (102), mitkä huomioimalla tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä voidaan vaikuttaa yritysten välisen luottamuksen rakentamiseen. Löydökset jaoteltiin ISO/IEC 27001 (2013) tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteutusaskelien mukaisesti, jotta tulokset tukisivat parhaiten tietoturvallisuuden asiantuntijaa konkreettisella tasolla. Tutkimuspapereita ei ole yhtään, tai niitä on hyvin rajoitetusti missä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ja yritysten välisen luottamuksen rakentaminen yhdistetään. Monitieteinen tietoturvan ilmiö yhdistettynä yritysten välisen luottamuksen rakentamiseen vaatii enemmän huomiota tiedeyhteisöltä. Tietoturvallisuutta kouluttavien oppilaitosten tulisi kehittää tietoturvallisuuden kurssitarjontaansa tukemaan monitieteellistä lähestymistapaa ei vain oman tutkimusalan näkökulmaa, jotta teollisuus saisi sopivampia resursseja käyttöönsä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karri Maijanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.