University of Oulu

Yleiskatsaus ohjelmiston takaisinmallinnuksen nykytilaan

Saved in:
Author: Kuusirati, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612063208
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kuusirati, 2016
Publish Date: 2016-12-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli koota yhteen paperiin läpileikkaus ohjelmiston käänteismallintamisesta aiheena käymällä läpi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Läpileikkauksen tarkoituksena on tutustuttaa sekä kirjoittaja että lukija aiheeseen. Ohjelmiston käänteismallintamisella tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on poimia olemassa olevasta ohjelmasta informaatiota ja tämän informaation avulla luoda uudelleen ohjelman tekemiseen tarvittua lähdekoodia tai suunnittelutietoa. Tutkittava alue käsitti peruskäsitteiden selventämisen ja käänteismallintamisen historiaan tutustumisen lisäksi sen käyttötarkoituksiin perehtymisen ohjelmistotuotannon ja tietoturvatutkimuksen työkaluna. Käyttötapaesimerkeiksi rajattiin haittasovellusten tutkiminen, salausalgoritmien avaaminen, kopiosuojausten ja digitaalisten käyttäjäoikeuksien hallinta, ohjelmistojen tietoturvan ja yleisen laadun auditointi, yhteensopivuuden saavuttaminen ja kilpailevien sovelluksien tuottaminen. Lisäksi tutkielmassa tutustuttiin takaisinmallintamisen analyysitapoihin, jotka jaettiin dynaamiseen ja staattiseen analyysiin riippuen siitä kohdistuiko analyysi ajossa olevaan ohjelmaan vai staattiseen koodiin. Samassa yhteydessä mainittiin myös joitain esimerkkejä näitä analyysitapoja tukevista työkaluista, kuten disassemblereista, käänteiskääntäjistä ja virheenjäljittäjistä. Tutkielmassa tutustuttiin myös takaisinmallintamisen tuomiin laillisuuskysymyksiin Yhdysvaltojen ja Suomen lainsäädäntöjen kannalta. Tämän jälkeen tutkielmassa keskityttiin takaisinmallintamisen häiritsemismenetelmiin, joihin kuului symbolisen tiedon tuhoaminen käännetystä sovelluksesta, koodin salaus ja pakkaus, koodin obfuskointi ja takaisinmallinnuksessa käytettyjen ohjelmien, kuten disassemblereiden ja virheenjäljittäjien häiritseminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Kuusirati, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.