University of Oulu

CrowdPickUp : task pick-up in the wild

Saved in:
Author: Ahmed, Furqan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612073211
Language: English
Published: Oulu : F. Ahmed, 2016
Publish Date: 2016-12-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Goncalves, Jorge
Reviewer: Goncalves, Jorge
Hosio, Simo
Description:

Abstract

This thesis investigates the feasibility and performance of different types of crowdsourcing tasks picked-up in the wild i.e., situated, location-based and general through the implementation and evaluation of the CrowdPickUp crowdsourcing platform.

We describe in detail the implementation process of CrowdPickUp, which we then used in a study where workers could earn coins on the basis of task completion and use their earned coins to buy different available items of their own choice using CrowdPickUp’s web shop integrated within our system. During the study, we recorded the average completion time and accuracy of different crowdsourcing tasks. The key findings show that our platform was able to generate high quality contributions in a composite environment.

Finally, we conclude the thesis by discussing the importance and usefulness of different crowdsourcing tasks designed for our crowdsourcing system and our possible future work within the area of crowdsourcing task-pickup system.

Tiivistelmä

Tämä diplomityö tutkii joukkouttamisen suorituskykyä ja mahdollisuuksia erityyppisten tehtävien avulla. Tehtävät jaetaan työntekijöille luonnollisissa olosuhteissa paikkasidonnaisesti työssä kehitetyn CrowdPickUp-alustan avulla.

Työ kuvailee yksityiskohtaisesti kehitetyn alustan sovelluskehitysprosessin. Tämän jälkeen valmista alustaa käytettiin käyttäjäkokeissa, joissa työntekijät pystyivät ansaitsemaan virtuaalivaluuttaa, jolla pystyi ostamaan erilaisia palkintoja. Kokeen aikana tutkimme ja tallensimme monenlaista tietoa, kuten esimerkiksi suoritetun työn tarkkuutta ja keskimääräistä tehokkuutta. Työn päälöydökset osoittavat, että alustamme kykeni tuottamaan korkealaatuista työtä luonnollisissa olosuhteissa ja ilman tutkijoiden jatkuvaa läsnäoloa.

Lopuksi diplomityö keskustelee löydösten ja kehitystyön tärkeyttä sekä soveltuvuutta erilaisten tehtävien suorittamisalustaksi. Lisäksi esittelemme ideoita, joilla työtä voi kehittää eteenpäin entistä hyödyllisemmäksi tutkimusinstrumentiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Furqan Ahmed, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.