University of Oulu

Luetun ymmärtämisen resiprookkinen opetus : katsaus vaikuttavuustutkimukseen

Saved in:
Author: Kemppainen, Riia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612083218
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Kemppainen, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Opetusmetodit ja oppimisympäristöt vaihtelevat vuosikymmenten saatossa. Tiedonhaun ja opiskelun pääasiallinen lähde on kuitenkin teksti. Nykyinen opetusilmapiiri ja kansallinen opetussuunnitelma korostavat dialogista ja tutkivaa oppimista alakoulusta alkaen. Uusi pedagogia ei osallista oppilasta pelkän tekstien pintaluvun kautta. Tekstit täytyy ymmärtää. Lisäksi tekstien sisällön ymmärrys ja sisäistäminen eli teksteistä oppiminen palvelee myöhempää akateemista menestystä. Näin ollen on heti koulupolun alussa tärkeää, että oppilas omaksuu strategioita, jotka auttavat häntä oppimaan teksteistä sekä lukemalla että niistä keskustellen. Tämä tutkielma edustaa näkemystä, jonka mukaan luetunymmärtäminen ja tekninen lukutaito ovat suhteellisen itsenäisiä taitoja, ja tekstinymmärtämisen vaikeus ja dysleksia voivat esiintyä erikseen eri oppijoilla. Siten strategiaopetus voidaan kohdistaa nimenomaan luetunymmärtämisessä tärkeisiin päättelytaitoihin sekä itseohjautuvuuden ohjaamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan yhden luetunymmärtämisen strategiaopetuksen mallin, resiprookkisen opetuksen, vaikuttavuustutkimusta tästä viitekehyksestä. Resiprookkisen opetuksen keskeinen sisältö tiivistyy neljään strategiaan: ennakointi, selvennys, kysyminen ja tiivistäminen, joita harjoitetaan kolmella metodilla: dialogi, mallintaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Menetelmän tehokkuus on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa. Tärkein kysymys on: Mihin menetelmän vaikuttavuus perustuu?
see all

Subjects:
Copyright information: © Riia Kemppainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.