University of Oulu

D-vitamiini ja parodontaali-infektio

Saved in:
Author: Värttö, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103251
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Värttö, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tervonen, Tellervo
Reviewer: Syrjälä, Anna-Maija
Tervonen, Tellervo
Description:
D-vitamiinin määrän elimistössä on havaittu vaikuttavan parodontiittiin ja moniin muihin sairauksiin. D-vitamiinia esiintyy elimistössä neljässä eri muodossa, joista oleellisimmat ovat 25(OH)D, joka on vitamiinin varastomuoto ja 1,25(OH)₂D, joka on vitamiinin aktiivinen muoto. 1,25(OH)₂D:n on havaittu toimivan immuunivastetta säätelevänä tekijänä varsinkin tulehdussytokiinien osalta. D-vitamiinia saadaan mm. kalasta ja maitotuotteista, joissa on joko luonnostaan D-vitamiinia tai sitä on lisätty niihin valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen perusteella. D-vitamiinia muodostuu myös auringonvalon vaikutuksesta iholla kolesterolista. Näiden lisäksi voidaan käyttää lisäravintovalmisteita, joiden avulla D-vitamiinin puutetta voidaan estää. Lähtökohta: Perustuen D-vitamiinin biologisiin vaikutuksiin sekä luuston metaboliassa, että immuunivasteessa, on syytä olettaa, että D-vitamiinilla olisi vaikutusta parodontiumin terveydentilaan. Menetelmät: Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään aiheeseen liittyviä julkaisuja D-vitamiinin perusaineenvaihdunnasta, arvioita mahdollisesti optimaalisesta D-vitamiinipitoisuudesta, sekä eri D-vitamiinimuotojen biologisista vaikutuksista parodontiumin alueella. Tulokset: Seerumin D-vitamiinin varastomuodon, 25(OH)D:n, tasojen havaittiin monessa tutkimuksessa olevan alhaisia. Tulokset varastomuodon ja parodontaaliterveyden välisestä yhteydestä ovat ristiriitaisia. D-vitamiinin aktiivisen metaboliitin yhteyttä parodontiumin terveydentilaan on tutkittu vain oululaistutkimuksessa ja alhaisen pitoisuuden havaittiin olevan yhteydessä krooniseen parodontiittiin. Monet tutkimukset pitävät D-vitamiinin varastomuodon, 25(OH)D:n, minimiarvona 50 nmol/l, yli 75 nmol/l tasoa tärkeänä terveyttä ajatellen ja optimaalisena tasona 90–100 nmol/l parodontaalisen sekä yleisen terveydentilan kannalta. Johtopäätökset: On ilmeistä, että D-vitamiinin aktiivisen muodon pitoisuus on yhteydessä parodontiumin terveydentilaan siten, että seerumin alhainen 1,25(OH2)D -taso on ominainen parodontiittipotilaalle. Tulokset 25(OH)D-tason yhteydestä parodontimin terveydentilaan ovat ristiriitaisia. Yhtenä syynä saattaa olla tutkittujen väestöjen alhaiset seerumin D-vitamiinitasot, jotka ovat merkittävästi alempia kuin terveyden kannalta optimaaliset tasot tai suositustasot. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin päätellä, voidaanko D-vitamiinilisällä myötävaikuttaa parodontiumin terveydentilaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Värttö, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.