University of Oulu

AnswerBot Mobile

Saved in:
Author: Ackers, Dan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103253
Language: Finnish
Published: Oulu : D. Ackers, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Joukkouttaminen tarkoittaa ison työn hajauttamista pienissä osissa usealle työntekijälle. Internetin, Informaatiojärjestelmien, sekä matkapuhelimien nopea yleistyminen ja kehittyminen ovat nopeasti mahdollistaneet joukkouttamisen soveltamisen uudenlaisiin sovelluksiin. Tässä työssä kehitettiin mobiilisovellus, joka mahdollistaa subjektiivisen tiedon keräämisen joukkouttamisen avulla sekä päätöksenteon tukemisen joukkoutetun tiedon avulla. Työ laajentaa aiemmin kehitettyä joukkoälyalustaa tukemalla etenkin paikkasidonnaisen tiedon keräämistä. Tämä kandidaatintyö esittelee aluksi taustakirjallisuutta joukkoälystä sekä päätöksenteon tukijärjestelmistä. Seuraavaksi työ esittelee AnswerBot Mobilen, joka on yksi maailman ensimmäisistä Androidpuhelimille kehitetyistä joukkoälyyn perustuvista päätöksenteon tukityökaluista. Lopulta työ esittelee AnserBot Mobilen käyttäjäkokeiden tulokset sekä pohtii koko työn saavutuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Tämän kandidaatintyön suurin kontribuutio on paikkasidonnaisen tiedonkeruun mahdollistaminen laajennuksena olemassaolevaan järjestelmään. Lisäksi käyttäjätesteissä löydettiin useita parannusehdotuksia sekä kehitettyyn mobiilisovellukseen että joukkoälyalustaan, jonka laajennus tämä mobiilisovellus on.
see all

Crowdsourcing refers to breaking down a task and distributing it in smaller chunks to a large labor force. The development of Internet, information systems and especially the proliferation of smartphones have enabled leveraging crowdsourcing in many new application scenarios. In this thesis we created a mobile application that leverages crowdsourcing to collect subjective information and supports decision making based on the collected information. The application extends an existing crowdsourcing platform by facilitating situated data collection on mobile devices. This thesis first presents related literature on wisdom of the crowd and decision support systems. After that, this thesis introduces the design and implementation of AnswerBot Mobile, that is one of the first Android applications to leverage crowds’ collective intelligence in supporting decision-making. Finally, the thesis reviews user test results and discusses the accomplishments, successes and failures we encountered during the work. The biggest contribution of our work is facilitating crowdsourcing of situated and subjective knowledge on a mobile platform. The user tests uncovered improvement ideas for AnswerBot Mobile and for the already existing crowdsourcing platform that the developed application is an extension of.
see all

Subjects:
Copyright information: © Dan Ackers, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.