University of Oulu

Käytettävyys kosketukseen perustuvissa syöttölaitteissa

Saved in:
Author: Rouru, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103258
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rouru, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma kertoo kosketukseen perustuvista syöttölaitteista ja niiden käytettävyydestä. Tutkielma koostuu ensin kosketukseen perustuvista laitteista, sen jälkeen käytettävyydestä yleisesti ja viimeisenä pohditaan edellä mainittujen laitteiden käytettävyyttä ja sen ongelmia. Tutkielmassa pohditaan muun muassa kosketusnäyttöjen eri teknologioita, käytettävyyden määrittelyä sekä mitä pitää ottaa huomioon kosketuskäyttöliittymiä suunnitellessa. Syy aiheelle on erityisesti älypuhelimien ja tablet-tietokoneiden myötä noussut kosketusnäyttöjen suuri yleisyys. On mielenkiintoista syventää omaa tietämystään varsin arkipäiväisestä asiasta. Tutkimusmetodina toimii kirjallisuuskatsaus, eli tutustutaan olemassa olevaan tutkimukseen ja pohditaan sen pohjalta aihetta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rouru, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.