University of Oulu

Liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen älyliikenteen keinoin

Saved in:
Author: Riikonen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612153287
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Riikonen, 2016
Publish Date: 2016-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tarkoituksena oli perehtyä siihen, kuinka älyliikenteen sovellusten avulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tässä työssä keskitytään älyliikenteen tieliikenteeseen liittyviin osa-alueisiin. Työn tavoitteena oli esittää kattavasti, millaisia älyliikenteen sovelluksia on käytettävissä liikenteen eri osa-alueilla, kuten henkilöauto-, joukko- sekä tavaraliikenteessä sekä millaisia älyliikenteen keinoja voidaan käyttää liikenteen ohjauksessa sekä sovellusten toimintaperiaatteita. Työssä esitellään myös mitä tavoitteita älyliikenteen käytöllä on esimerkiksi liikenteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyen ja millaisia älyliikenteen sovelluksia voidaan käyttää näiden parantamiseksi. Älyliikenteen keskeisimmät tavoitteet ovat liikenteen ja liikennejärjestelmän tuottavuuden, turvallisuuden, sujuvuuden ja tehokkuuden parantaminen, sekä liikenteen aiheuttamien ympäristöön kohdistuvien haittojen vähentäminen. Näihin voidaan vaikuttaa erilaisin ajoneuvojen kuljettajaa tukevien järjestelmien, sekä älykkääseen liikenteen ohjaukseen liittyvien sovellusten avulla. Älyliikenteen sovellusten perustana on ajantasaisen informaation saaminen liikenteestä ja sen avulla liikenteessä liikkujan informointi sekä ajoneuvojenvälinen kommunikointi. Älyliikenteen sovellukset tekevät liikenteestä sujuvampaa ja vähentävät ruuhkia, mikä vaikuttaa esimerkiksi liikenteestä aiheutuvien ympäristökuormitusten vähenemiseen. Älyliikenteellä voidaan vähentää myös liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Työssä käsitellään myös älyliikenteen asemaa tulevaisuudessa, sekä sen tuomia mahdollisuuksia. Työssä esitellään, millaisia tavoitteita Suomessa on älyliikenteen käytön tulevaisuudelle Suomen kansallisen älyliikenteen strategian muodossa. Älyliikenteessä on myös potentiaalia vientituotteeksi, sillä Suomessa oleva tietotekninen osaaminen yhdistettynä älyliikenteen sovelluksien kehittämiseen mahdollistaa kestävän liiketoiminnan luomisen, sekä kilpailukykyisten vientituotteiden saamisen markkinoille.
see all

The purpose of this study was to find how applications of intelligent transportation system can improve safety, fluency and environmental friendliness of traffic. The focal area of the study was intelligent transportation system applications in road traffic. The purpose of the study was to introduce what kind of applications are in use in different sections of traffic, including passenger traffic, public transport and heavy transport traffic. Also applications for traffic control and the working principles of the applications are introduced. There are also introduced the goals that had been set for using of intelligent transportation system for improving for example safety and efficiency of traffic. The main goals for using of intelligent transportation system is to improve productivity, safety, fluency, end efficiency of traffic and traffic system and reducing environmental hazards caused by traffic. These can be influenced by different systems in vehicles that support actions of the driver and by applications for controlling traffic. The applications of ITS are based on getting real time information from traffic and using the information for informing users of traffic as well as for communication between vehicles. The applications of intelligent transportation system makes traffic more fluency and reduces congestions, which for example reduces the environmental hazards caused by traffic. Intelligent transportation system can also reduce the costs that are resulted from traffic. The study concerns also the future of intelligent transportation system and the possibilities that it provides. The targets of using intelligent transportation system in Finland are also introduced. Because of high level knowledge in information technology combined with developing applications of intelligent transportation system in Finland there is also potential to for exporting applications of intelligent transportation system.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Riikonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.