University of Oulu

Muuntojoustavaa asuinrakentamista Tornihaukantielle

Saved in:
Author: Karinsalo, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 46.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612163294
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karinsalo, 2016
Publish Date: 2016-12-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityön aiheenani on asuinkorttelin täydennysrakennussuunnitelma 1970-luvun alussa rakennettuun asuinkortteliin väljästi rakennetulla kerrostaloalueella Espoon Karakalliossa. Työ sisältää selostusosan ja rakennussuunnitelman, joista työ painottuu rakennussuunnitelmaan. Selostusosan tarkoituksena on taustoittaa lähtökohtia ja ajatuksia suunnitelmalle tuoden esille erilaisia asumisen muotoja sekä tutustua muuttuneen maailman vaikutukseen asumisessa. Työ on lähtenyt liikkeelle mielenkiinnosta omaa asuinympäristöäni kohtaan. Olen tullut tietoiseksi, että tässä työssä kohteena olevan Asunto-osakeyhtiö Tornihaukantien 6:lla on vielä jäljellä rakentamatonta rakennusoikeutta, ja taloyhtiön tarkoituksena on hyödyntää tämä myymällä osa tontista ja siten osin rahoittaa maakaupalla yhtiötä lähivuosina koskevaa linjasaneerausta. Taloyhtiö ei ole alueella asian kanssa yksin — koko aluetta odottaa seuraavan viiden vuoden päässä mittavat linjasaneeraushankkeet. Suunnitteluun painottuva työ löysi itselleen suunnan etsiessäni uusia näkökulmia asumiselle kaupungissa. Yhteisöllinen rakentaminen ja asuminen ovat kiinnostaneet minua jo pidemmän aikaa, ja lukiessani aiheesta, oli paikan ja kiinnostukseni yhdistäminen selvää. Miettiessäni yhteisöllisyyttä se ajoi minut lukemaan myös ihmisten toiveista asumisessa, siitä miksi asuntorakentaminen on Suomessa sellaista kuin on — ja mitä sekä millaisia muutoksia siihen halutaan. Lopulta päädyin miettimään vastauksia suunnitelmani kautta edellä oleviin kysymyksiin. Syntyi asuinrakennus, jonka tarkoituksena on tarjota sellaisia asuntoja, jotka kohtaisivat mahdollisimman monen ihmisen tarpeet, ja joka loisi sellaiset puitteet, että ne tukisivat ihmisiä kohtaamaan toisiaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Karinsalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.