University of Oulu

Vakuuttava teknologia älykelloissa : case Apple Watch

Saved in:
Author: Laaksoviita, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612213324
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laaksoviita, 2016
Publish Date: 2016-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma perehtyi vakuuttavaan teknologiaan Apple Watch -älykellossa. Tutkielman ensimmäisessä osassa esiteltiin kirjallisuuskatsauksen kautta älykellojen taustaa ja tutkittava laite. Sen jälkeen luotiin katsaus vakuuttavan teknologian perusideaan ja esiteltiin Persuasive Systems Design -malli vakuuttavan teknologian sovellusten analysointiin. Toisessa osiossa suoritettiin analyysi Apple Watchin vakuuttavasta teknologiasta käyttäen PSD-mallia. Kellosta löytyi vakuuttavia ominaisuuksia aktiivisuuden kannustamiseen, käyttäjän tehtävien tuen ja vuorovaikutteisen tuen korostuessa. Pohdinnassa mietittiin älykellojen mahdollisuuksia vakuuttavina laitteina. Tutkielman motivaationa oli älykellojen yleistyminen viime vuosina, sekä niiden henkilökohtaisuus mobiililaitteina. Tutkimusmetodina toimi kirjallisuuskatsaus yhdistettynä kirjallisuuteen perustuvaan analyysiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Laaksoviita, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.