University of Oulu

From rage to reconciliation : the portrayal of Northern Ireland’s Troubles in Oliver Hirschbiegel’s Five Minutes of Heaven

Saved in:
Author: Väyrynen, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612233345
Language: English
Published: Oulu : V. Väyrynen, 2016
Publish Date: 2017-01-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This study examines the portrayal of Northern Ireland’s Troubles in the 2008 docudrama film Five Minutes of Heaven by Oliver Hirschbiegel. The study’s goals were to determine if the film manifests any kind of bias against Northern Ireland’s Catholics/republicans or Protestants/loyalists, and how the film relates to earlier Troubles films and their conventions. The film was analysed on the levels of content and style, with focus being divided mainly between the film’s main characters and its use of documentary film techniques. Scholarly literature dealing with earlier Troubles cinema was consulted for the purpose of comparing the film to its predecessors. The study’s findings suggest that Five Minutes of Heaven portrays the Troubles with exceptional neutrality and authenticity.

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka Pohjois-Irlannin konflikti on esitetty Oliver Hirschbiegelin vuoden 2008 dokudraamaelokuvassa Five Minutes of Heaven. Tutkielmassa selvitetään, onko elokuvassa nähtävissä puolueellisuutta Pohjois-Irlannin katolilaisia/republikaaneja tai protestantteja/lojalisteja vastaan, sekä lisäksi arvioidaan elokuvan suhdetta aiempiin konfliktista kertoviin elokuviin ja niiden konventioihin. Elokuvaa on tutkielmassa analysoitu sekä sisällön että tyylin kannalta keskittyen pääasiassa elokuvan päähenkilöihin ja dokumentaariseen toteutustapaan. Konfliktista kertovien elokuvien historiaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta on hyödynnetty elokuvan vertaamisessa edeltäjiinsä. Tutkielmassa esitetään, että Five Minutes of Heaven käsittelee Pohjois-Irlannin konfliktia poikkeuksellisen puolueettomasti ja todenmukaisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Väyrynen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.