University of Oulu

Terveysalan opiskelijan ja potilaan välinen suhde kliinisessä oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Schroderus-Salo, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031004
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Schroderus-Salo, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielman tarkoitus on kartoittaa aikaisempien tutkimustulosten pohjalta terveysalan opiskelijoiden ja potilaiden välistä suhdetta kliinisessä oppiympäristössä. Terveysalalla opintoihin kuuluu olennaisena osana oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä. Kliinisessä oppimisympäristössä keskeisenä tekijänä on potilas. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on kuvata terveysalan opiskelijan ja potilaan välistä suhdetta kliinisessä oppimisympäristössä sekä terveysalan opiskelijan, että potilaan näkökulmasta, ja tavoitteena on lisätä ymmärrystä terveysalan opiskelijan ja potilaan välisestä suhteesta kliinisessä oppimisympäristössä.

Kirjallisuuskatsaus on toteutettu mukaillen systemaattista kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on hankittu hyödyntäen hoitotieteen viitetietokantoja Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed, Medic, Ovid Medline ja Google Schoral. Aineistoon valittiin tutkimusartikkeleita (n=8), joiden keskeisenä aiheena oli terveysalan opiskelija ja potilas, ja heidän välissä oleva suhde.

Kirjallisuuskatsauksen tutkimusartikkeleiden tulosten mukaan voidaan todeta, että opiskelijan ja potilaan välissä tapahtuva suhde kliinisessä oppimisympäristössä koettiin positiivisena molempien näkökulmasta. Molemmat kokivat saavansa hyötyä suhteesta ja opiskelijat kokivat omien ammatillisten- ja ihmissuhdetaitojen kehittyvän suhteen aikana.

Opiskelijan ja potilaan välissä tapahtuvaa suhdetta on tutkittu hoitotyön puolella enemmän kuin muiden terveysalojen. Hoitotyön puolen tutkimuksista nousi esille tarve tutkia myös muita terveysaloja, joten tämä kirjallisuuskatsauksen aihe nousi sieltä. Tämä kirjallisuuskatsauksen hyöty on lisätä tietoa myös muista terveysalan opiskelijoiden ja potilaan suhteesta kliinisessä oppimisympäristössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Schroderus-Salo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.