University of Oulu

Liikuntasovelluksen vaikutus fyysisen aktiivisuuteen nuorilla ja aikuisilla

Saved in:
Author: Jurvelin, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031009
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Jurvelin, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoite on arvioida liikuntasovellusten vaikuttavuutta nuorten ja aikuisten fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoituksena on tuottaa tietoa sovellusten vaikuttavuudesta ja kehittää ohjausmenetelmiä. Tutkielmani ensimmäisessä vaiheessa perehdyin aiheeseen kirjallisuushaun avulla. Hakutuloksista lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui seitsemän tutkimusartikkelia. Kaikki artikkelit ovat julkaistu vuosina 2015–2016 ja ovat tutkimusasetelmaltaan RCTtutkimuksia (randomized controlled trial). Neljä tutkimuksen tulosten mukaan liikuntasovelluksella tai vastaavalla interventiolla ei ollut vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen, ainakaan tilastollisesti merkitevällä tasolla. Kolme tutkimusta tuottivat tuloksen, jossa nähtiin tilastollisesti merkitsevä vaikutus liikuntasovelluksen tai vastaavan intervention välillä fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntasovellukset, jotka vaikuttivat fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen, mitattiin joko otettujen askeleiden määrällä tai fyysisen aktiivisuuden määrällä minuutteina. Vaikuttavissa sovelluksissa keskeistä oli kannustavat viestit ja palautteen saaminen sovelluksen kautta tai tekstiviestinä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Jurvelin, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.