University of Oulu

Fyysinen aktiivisuus ja digipelaaminen nuorilla

Saved in:
Author: Salmensalo, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031010
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Salmensalo, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Digitaalinen pelaaminen on kasvattanut suosiotaan tasaiseen tahtiin lähes kaikkialla maailmassa. Vastaavasti fyysisestä inaktiivisuudesta aiheutuvat terveydelliset ongelmat, kuten ylipaino, ovat lisääntyneet. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella nuorten fyysisen aktiivisuuden ja digipelaamisen yhteyttä. Lisäksi tutkielmassa haluttiin selvittää fyysisen kunnon ja aktiivisen digipelaamisen suhdetta digipelaamiseen. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman aineistona käytettiin kansainvälisiä tutkimuksia. Aineistoa etsittiin useiden tietokantojen kautta ja se kerättiin syksyn 2016 aikana. Aineisto analysoitiin kuvaillen. Tutkielmassa selvisi, että fyysisen aktiivisuuden yhteys digipelaamiseen on monimutkainen. Tuloksissa ilmeni ristiriitaisuutta eivätkä kaikki tilastot osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. Digipelaamisen huomattiin heikentävän fyysistä aktiivisuutta tietyn pelimäärän jälkeen, mutta toisaalta tietokoneella pelaamisen todettiin jopa lisäävän fyysistä aktiivisuutta. Aktiivisen digipelaamisen eroja tavalliseen digipelaamiseen löytyi energiakulutuksen osalta. Aktiivinen digipelaaminen osoittautui digipelaamista kuormittavammaksi, mutta ei vastannut kuormittavuudeltaan urheilua tai aktiivista liikuntaa. Digipelaamisen yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen on tutkittu suhteellisen vähän, minkä takia lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään näiden kahden yhteyttä. Erityisesti fyysisen kunnon osalta digipelaamisesta tarvitaan lisää tietoa. Aktiivista digipelaamista on tutkittu enemmän ja sen on todettu olevan potentiaalinen väline nostamaan nuorten fyysistä aktiivisuutta ja toimimaan tulevaisuudessa jopa liikuntasuositukset täyttävänä aktiviteettina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Salmensalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.