University of Oulu

Potilasohjaus säteilylle altistavien toimenpiteiden yhteydessä

Saved in:
Author: Ukkola, Leila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031013
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ukkola, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvailla säteilytutkimuksessa käyneiden potilaiden saamaa tai itse hakemaansa tietoa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa säteilytutkimuksen potilasohjauksen kehittämiseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka aineisto kerättiin PubMed, CINAHL (Ebsco), Medline sekä Web of Science -tietokannoista (n=17). Ilmiön kannalta merkitykselliset seikat ryhmiteltiin synteesin avulla sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi. Tutkimustulosten mukaan potilaat eivät saa riittävästi tietoa säteilytutkimuksien yhteydessä. Tulokset ovat saman suuntaiset tarkasteltuna potilaiden saamaa tietoa säteilyn käyttäjiltä, muulta terveydenhuoltoalan henkilöstöltä tai potilaiden itsensä arvioimana. Tutkimukseen liittyvistä annoksista, riskeistä, vaihtoehdoista ja hyödyistä ei kerrota riittävästi. Tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimusmenetelmästä ja varjoaineeseen liittyvästä allergiasta potilaat saavat jonkin verran riittävämmin tietoa. Potilaat saavat säteilytutkimuksiin liittyvää tietoa myös Internetin ja sosiaalisen median kautta, kirjallisista tiedotteista, ystäviltään, perheeltä ja ottamalla yhteyttä tutkimuspaikkaan. Potilaat ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset kokevat säteilytutkimukseen liittyvän terminologian ja mittayksiköt monimutkaisiksi ja vaikeiksi ja säteilyyn liittyvä tietämys on puutteellista. Säteilyn käyttäjien tietämys ei ole todettu merkittävästi paremmaksi. Potilaan tietoinen suostumus jää usein toteutumatta ja tulosten perusteella voidaan olettaa, että säteilytutkimusten yhteydessä toteutunutta potilasohjausta ei ole arvostettu osana hoitotyötä, se ei ole riittävää, ei vaikuttavaa, eikä käytettävissä ole ollut asianmukaisia resursseja. Kansainvälisten ja kansallisten ohjeiden lisäksi tarvitaan tarkempia ohjeita, joissa otetaan huomioon organisaation toiminta ja potilaan hoitopolku kokonaisuudessaan. Potilaan hoitoon osallistuvien tahojen täytyy sopia työnjako ja vastuut potilasohjauksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää säteilytutkimusten potilasohjauksen kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Leila Ukkola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.