University of Oulu

Asiakasosallisuuden vahvistaminen sähköisten terveyspalveluiden kehittämisessä ja käytössä

Saved in:
Author: Hyrkäs, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031016
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Hyrkäs, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa asiakasosallisuutta mahdollistavista, vahvistavista ja estävistä tekijöistä sähköisten terveyspalveluiden kehittämisessä ja käytössä. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistona käytettiin kattavasti eri tieteenalojen vertaisarvioituja julkaisuja. Asiakasosallisuutta on tutkittu monitieteellisesti usean vuosikymmenen ajan, mutta useimmiten tutkimuksen tavoitteet on asetettu hallinnon näkökulmasta, asiakasnäkökulman sijaan. Asiakasosallisuuden käsitteen määrittely ja käytännön toteuttamistavat eivät ole vakiintuneet, mikä mahdollistaa hyvin monenlaisten toimintatapojen nimeämisen asiakasosallisuudeksi sekä toiminnan suuntaamisen hallinnon lähtökohdista käsin. Käsitteen yhtenäisen käytön ja hallinnan lisäksi, asiakasosallisuuden toteutumiseksi ja vahvistamiseksi sähköisten terveyspalveluiden kehittämisessä ja käytössä on hyödyllistä kiinnittää huomiota asiakasosallisuutta tukevaan lainsäädäntöön, politiikkaan, organisaatioiden rakenteisiin, ammattilaisten toimintaan ja asenteisiin sekä tasa-arvoon perustuvaan dialogiin asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Asiakasosallisuutta voidaan vahvistaa asiakasyhteistyöhön panostamalla, asiakastuntemusta vahvistamalla sekä erilaisia, asiakastiedon keruuseen ja analysointiin tarkoitettuja menetelmiä kehittämällä. Asiakasosallisuus-käsitteen kattava määrittely ja määritelmän hallinta ovat keskiössä asiakasosallisuuden vahvistamiseksi sähköisten terveyspalveluiden kehittämisessä ja käytössä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota asiakasosallisuutta tukeviin rakenteisiin ja asenteisiin sekä rakennettava tämän pohjaksi tasa-arvoon perustuvia asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyön menetelmiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Hyrkäs, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.