University of Oulu

Työn tuomat riskit hoitoalalla työskentelvän naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle ja kehitykselle

Saved in:
Author: Kortet, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701111041
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kortet, 2016
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, tuoko raskausaikana hoitoalalla työskentely riskejä naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle ja kehitykselle. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen luotettavaa, tutkittua tietoa kohdeilmiöstä ja saada lisää tietoa käytännön työn ja työnjohtamisen avuksi. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin syksyllä 2016. Tietokannoiksi valittiin kotimainen Medic sekä kansainväliset Cinahl (EBSCO) ja SCOPUS. Ennalta määriteltyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla kirjallisuuskatsauksen lopulliseksi aineistoksi valikoitui 13 kansainvälistä englanninkielistä alkuperäisartikkelia, joista jokainen on julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä vuosina 2007–2015. Aineisto analysoitiin narratiivisella sisällönanalyysilla. Sairaanhoitajana tai kätilönä työskentely ei automaattisesti lisää raskaus- tai synnytyskomplikaatioiden riskiä, ei ole suoraan yhteydessä vastasyntyneen matalaan syntymäpainoon, eikä se lisää automaattisesti vastasyntyneen riskiä syntyä raskausviikkoihin nähden pienikokoisena. Tietyt työperäiset altisteet voivat lisätä keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Osa-aikainen työskentely vähensi ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Altistuminen anestesiakaasuille ja kemoterapialääkkeille voi vaikuttaa sairaanhoitajana työskentelevän naisen jälkeläisten synnynnäisten epämuodostumien esiintymiseen, mutta yhteys ei ole suoraan kausaalinen. Nykyaikana hoitoalalla työskentely ei ole merkittävä uhka raskaana olevan naistyöntekijän ja tämän kehittyvän sikiön terveydelle, koska mahdollisiin työperäisiin haittatekijöihin osataan varautua ja puuttua tarvittaessa hyvissä ajoin. Työtehtävien muuttaminen työturvallisuusohjeiden mukaan on osa nykyaikaista työelämää. Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännön työelämän ja työnjohtamisen apuna.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Kortet, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.