University of Oulu

Efficient use of Creo Simulate as a part of mechanical product design process

Saved in:
Author: Iso-Junno, Terho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 26.7 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701121047
Language: English
Published: Oulu : T. Iso-Junno, 2017
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Korva, Tarmo
Reviewer: Liedes, Toni
Alatalo, Juho
Description:
In this thesis, how Creo Simulate can be used efficiently during a mechanical product design process is studied. The purpose of this thesis was to produce simulation training material to be used at Nokia. The aim was to create material which would be accessible for all of Nokia’s mechanical designers who could study strength simulation and perform strength simulations on their designs. With strength simulations it is possible to reduce the design time required for the new parts since a simulated part should have the right strength properties already in first prototype. As a result of this thesis five training videos and a short Simulate workflow guide were produced for Nokia. For this thesis, the finite element method and the features available in Creo Simulate from the point of view of the mechanical engineer were studied. The researched information was gathered into this thesis to create a simulation guide for a new Simulate user. This thesis covers static strength analyses and design studies. Two case examples are included in order to clarify the simulation process with Simulate for the new users.
see all

Tässä työssä on tutkittu kuinka Creo Simulatea voidaan käyttää tehokkaasti osana mekaanisen tuotteen suunnitteluprosessia. Työn tarkoituksena oli tuottaa Nokialle koulutusmateriaalia Simulaten käytöstä. Tavoitteena oli että kaikki Nokian mekaniikkasuunnittelijat voisivat opiskella lujuussimulointia ja suorittaa niitä tarvittaessa suunnittelemilleen osille. Lujuussimuloinneilla on mahdollista vähentää tarvittavaa suunnitteluaikaa uuden tuotteen kehittelyssä, koska simuloiduilla osilla pitäisi olla oikeanlaiset lujuusominaisuudet jo ensimmäisessä tilatussa prototyypissä. Työn tuloksena tehtiin Nokialle viisi koulutusvideota ja lyhyt pikaopas simulointiprosessin vaiheista. Työn aikana tutkittiin elementtimenetelmän teoriaa ja Creo Simulaten ominaisuuksia mekaniikkasuunnittelijan näkökulmasta. Tutkitusta materiaalista on koostettu tämä diplomityö siten, että se muodostaa aloittelevalle Simulaten käyttäjälle soveltuvan lujuussimulointioppaan. Tässä työssä on käsitelty vain staattinen lujuussimulointi Simulatella. Työhön on sisällytetty myös kaksi esimerkkitapausta selkiyttämään simulointiprosessin vaatimaa kokonaisuutta aloitteleville käyttäjille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Terho Iso-Junno, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.