University of Oulu

Etänäkö? : etätyö palvelukeskusmallissa henkilöstöhallinnon näkökulmasta: case Kirkon palvelukeskus

Saved in:
Author: Kaketti, Erja1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701121072
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kaketti, 2017
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:
Etätyö ja etäjohtaminen ovat arkipäivää Suomessa sekä maailmalla. Etätyö on kohtuullisen paljon käytetty työmuoto useilla eri aloilla ja etätyön tekeminen ja teettäminen itsessään ovat hyvinkin ajankohtaisia aiheita. Etätyö palvelukeskusmallissa käytettynä on kuitenkin hieman harvinaisempi aikamme ilmiö. Yritysten muuttuneet toimintamallit, taantuma, toiminnan tehostaminen ja eläköityminen vaativat uudenlaisia ratkaisuja ja näkökulmia sekä myös uudenlaista johtajuutta. Tässä tutkimuksessa annetaan puheenvuoro seurakuntien mahdollisille tuleville etätyöntekijöille sekä Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan esimiehille. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitkä ovat mahdollisten etätyöntekijöiden sekä Kirkon palvelukeskuksen esimiesten ajatukset etätyöstä, etäjohtamisesta ja niihin liittyvistä teemoista Kirkon palvelukeskuksessa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää mitä henkilöstöhallinnon kannalta olennaista tietoa saamme seurakunnan työntekijöiden ja Kirkon palvelukeskuksen esimiesten etätyötä koskevien vastausten kautta. Tämän tutkielman tarkoitus on myös valottaa etätyön taustalla olevaa teoriapohjaa ja sitä kautta auttaa Kirkon palvelukeskuksen työntekijöitä luomaan parhaat mahdolliset etätyön edellytykset ja käytänteet. Teoreettinen viitekehys käsittää etätyön, etäjohtamisen ja palvelukeskukset. Tutkimusote on laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostitse lähetettävien kyselylomakkeiden avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä kolmetoista seurakunnan työntekijää sekä viisi Kirkon palvelukeskuksen esimiestä. Saatu aineisto käsiteltiin anonyymisti. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että mahdollisten tulevien etätyöntekijöiden ja Kipan esimiesten vastaukset auttavat paljon mahdollisen parhaan etätyömallin luomisessa. Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittavat metodi- ja menetelmävalinnat sekä kontekstin tilanne- ja aikasidonnaisuus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Erja Kaketti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.