University of Oulu

Liikunta ADHD-oppilaan koulunkäynnin tukena

Saved in:
Author: Hautajärvi, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701131089
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hautajärvi, 2016
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin liikunnallisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia ADHD-oppilaan koulunkäynnin tukena. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten erilaisia liikunnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää ADHD-oppilaiden opetuksessa ja miten oppilas itse voi niistä hyötyä. Tutkielmassa on käytetty sekä kotimaisia että ulkomaalaisia lähteitä, joiden pohjalta on avattu tarkkaavaisuushäiriön ja ADHD:n käsitteistöä sekä käsitelty liikuntapedagogisia teoriota ja niiden soveltuvuutta ADHD-oppilaan opetukseen.

Uuden opetussuunnitelman ja yleistyvän inkluusion johdosta jokaisella opettajalla tulee olla valmiuksia kohtaamaan erilaisia oppijoita ja suunnittelemaan opetus yksilöllisesti. Liikunnallisten ja toiminnallisten opetusmentelemien roolia korostetaan uudessa opetussuunnitelmassa ja ADHD-oppilaat opiskelevat tänä päivänä useimmiten yleisopetuksen opetusryhmissä. Kehollista toimintaa sisältävien opetusmentelmien on tutkittu tehostavan oppimista ja samalla ne tarjoavat opettajalla työkalun opetuksen yksilölliseen suunnitteluun.

Liikunnallisen kuntoutuksen on tutkittu olevan tehokas kuntoutusmuoto ADHD-diagnosoiduille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan näiden kuntoutusmenetelmien hyödynnettävyyttä koulumaailmassa soveltavan liikuntakasvatuksen keinoin. Liikunnallisten kuntoutusmenetelmien hyötyjä puoltavaa tutkimustietoa on olemassa runsaasti, mutta menetelmien tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen koulussa tapahtuvassa opetuksesta vaatii opettajalta paitsi ammattitaitoa ja näiden menetelmien tuntemista, myös vahvaa oppilaantuntemusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Hautajärvi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.