University of Oulu

Stressin fysiologinen vaikutus uneen, muistiin ja oppimiseen

Saved in:
Author: Kurtti, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701251104
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kurtti, 2017
Publish Date: 2017-01-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Fysiologiset stressivasteet auttavat organismeja sopeutumaan muuttuviin ympäristön olosuhteisiin. Akuutilla stressillä on usein selviytymistä parantava ja kroonisella stressillä selviytymistä ja hyvinvointia heikentävä vaikutus organismin toimintakykyyn. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella stressin vaikutusta niihin aivojen alueisiin, jotka ohjaavat unta, muistia ja oppimista. Stressihormoneille altistuminen on aivojen fysiologisen ja psykologisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Erityisen alttiita stressihormonien positiivisille ja negatiivisille vaikutuksille ovat hippokampus, mantelitumakkeet ja frontaaliaivokuori. Akuutti stressi parantaa suoriutumista erilaisissa muistitoimintoja vaativissa tehtävissä ja haasteissa. Hormonikonsentraatio vaikuttaa kognitiiviseen toimintakykyyn käännetyn U-käyrän mukaisesti. Kroonistunut stressi ja stressiperäiset sairaudet ovat yleistyvä ongelma tämän päivän yhteiskunnassa. Nukkuminen jää usein vähäiseksi, mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia monissa muistintoimintoja vaativissa tehtävissä. Pitkäaikaisella stressihormoneille altistumisella on havaittu olevan myös aivojen rakenteita muovaava vaikutus, jotka voivat pahimmassa tapauksessa jäädä pysyviksi. Tulevaisuuden stressitutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksilöllisyyden, seksuaalisuuden ja ympäristön aiheuttamista eroista stressiresponssissa. Näistä tutkimuksista voisi olla apua esimerkiksi porrastetusti etenevien muistisairauksien ja mielenterveysongelmien hoidossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Kurtti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.