University of Oulu

Hyvinvoinnin mittaaminen ja palveluiden vaikutus hyvinvointiin rakennetussa ympäristössä

Saved in:
Author: Hannila, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702071116
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hannila, 2016
Publish Date: 2017-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ikääntyvä väestö tuo mukanaan haasteita suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Yhtenä keinona sosiaali- ja terveyskustannusten hallitsemisessa on pidetty mahdollisuutta ikääntyneille asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Asuakseen kotona ikääntyneet kuitenkin tarvitsevat esteettömiä asuntoja sekä riittävästi palveluita.

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tarkastella ikääntyneiden hyvinvoinnin mittaamista ja palveluiden vaikutusta ikääntyneiden hyvinvointiin Oulun Lipporantaan rakennettavan Health City-asuinalueen yhteydessä. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselle toimii palvelujen tuotteistaminen. Tutkimuksessa selvitetään, miten hyvinvointi koostuu rakennetusta ympäristöstä ja sen palveluista sekä arvioidaan Health City-konseptin vaikuttavuutta muualla toteutettujen esimerkkien valossa. Tutkimus on suoritettu kirjallisuuskatsauksena, ja sen tuloksia on tarkoitus käyttää Health City-konseptin vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä.

Tämä kandidaatintyö tarjoaa laajan kuvan ikääntyneiden hyvinvoinnista sekä sen yhteyksistä rakennettuun ympäristöön ja palveluihin. Lisäksi työssä pohditaan Health Cityyn ja sen palveluihin liittyviä tuotteistamismahdollisuuksia ja niillä tavoiteltavia etuja.

Measuring well-being and the effect of services on well-being in a built environment

Abstract

The aging population brings many challenges to Finnish society. The elderly citizens living in their own homes as long as possible has been considered one of the means to control the increasing welfare and health costs. To live in their own homes, the elderly need accessible living and access to necessary services.

The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the measuring of elderly well-being and the effect of services on elderly well-being in the context of Health City residential area being built in Lipporanta, Oulu. The theoretical framework of the study is productization of services. In this research the effect of built environment and services on elderly well-being is being examined. The efficiency of the Health City concept is evaluated by comparing it to reference cases carried out elsewhere. The research is conducted as a literature review and the results of this study will be used in developing the Health City-concept efficiency evaluation.

This bachelor’s thesis provides a wide view of the elderly well-being and how it depends on the built environment and services. The productization potential and benefits of Health City are also discussed as part of the research results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Hannila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.