University of Oulu

Nuorten arvioita liikunnan terveyshyödyistä ja sen yhteys heidän fyysiseen aktiivisuuteen

Saved in:
Author: Pöyskö, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702071121
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pöyskö, 2016
Publish Date: 2017-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 11–19 vuotiaiden nuorten arvioita liikunnan terveyshyödyistä ja sen yhteyttä heidän fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusten haku kohdistettiin Medic-, Melinda-, Cinahl-, Medline- ja Scopus-tietokantoihin. Tutkielman menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta.

Tutkimukseen valikoitui valintaprosessin jälkeen yksitoista tutkimusta. Tutkimuksen yhtenä keskeisimpänä tuloksena oli, että nuorten mukaan liikunta vaikuttaa fyysisen, henkiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuoret eivät erikseen maininneet nimeltä mitään sairautta mitä liikunta ehkäisee, vaan kertoivat liikunnan yleisesti edistävän fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tutkimuksen toisena keskeisenä tuloksena oli, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti itse koettuun terveyteen. Tutkimuksen kolmantena oleellisena tuloksena oli, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti nuorten muihin terveellisiin elämäntapoihin. Kolmen tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuoret arvioivat liikunnan tuottavan terveyshyötyjä, mutta he eivät välttämättä liikkuneet riittävästi suositusten mukaisesti. Kuitenkin yhden tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuorten käsitys liikunnan terveyshyödyistä oli merkittävä ennustaja liikuntaan osallistumiseen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimustulosten mukaan nuoret arvioivat liikunnan tuottavan terveyshyötyjä, mutta he eivät välttämättä liikkuneet riittävästi suositusten mukaisesti. Fyysisen aktiivisuuden hiipumisen ennaltaehkäisevät toimet olisi hyvä aloittaa jo ala-asteen ja yläasteen siirtymävaiheessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää nuorten terveysvalmennuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Pöyskö, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.