University of Oulu

Kuivuus järvi- ja jokieliöyhteisöissä

Saved in:
Author: Karppinen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702071131
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karppinen, 2016
Publish Date: 2017-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tulevaisuudessa veden hydrologinen kierto muuttaa sekä järvien että jokien vedenvaihteluita ja virtaamia makeissa vesissä sekä luo uusia hydrologisia systeemejä. Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan myös yleistyvän. Esimerkiksi kuivuuden ja tulvien pituus, frekvenssi sekä voimakkuus kasvavat ilmastonmuutoksen ja ihmisen aikaansaamien muutosten, kuten maankäytön ja jokien patoamisen myötä. Ilmiöt voivat olla historiallisesti niin voimakkaita, ettei vastaavanlaisista ole aikaisempaa kokemusta. Kuivuus on kaikista tuhoisin taloudellinen luonnonkatastrofi. Osa pysyvästi virtaaviin vesiin sopeutuneista lajeista on herkkiä kuivuudelle, joten vähenevä virtaama voi muokata niiden habitaatteja sekä vähentää kuivuudelle herkkiä lajeja ja kokoluokkia. Kuivuuden vaikutuksesta vedenlaatu heikkenee, vesieliöstön lajimäärä vähenee ja selkärangattomien koko pienenee. Pedot ja suuret kokoluokat kärsivät eniten kuivuuden aiheuttamista häiriöistä. Kuivuuden seurauksena biomassavirtaukset vähenevät ja ravintoverkon rakenne muuttuu. Osa vesieliöistä on sopeutunut kestämään kuivuuden aiheuttamaa stressiä paremmin kuin toiset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Karppinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.