University of Oulu

Ksenon-biosensori

Saved in:
Author: Ylisiurua, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702071139
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ylisiurua, 2017
Publish Date: 2017-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä LuK-tutkielmassa käsitellään NMR-spektroskopian (Nuclear Magnetic Resonance = ydinmagneettinen resonanssi) sovellusta, mahdollisesti tulevaisuudessa käytettävää erittäin tarkkaa kuvantamismenetelmää, jolla kyettäisiin muodostamaan kuvia reagenssin avulla, jonka konsentraation ei tarvitse olla suuri kuvattavassa kohteessa. Menetelmän herkkyys edistäisi suuresti lääketieteen diagnostiikkaa, mahdollistaen NMR-spektroskopiaan perustuvassa magneettikuvantamisessa esimerkiksi syövän varhaisen havaitsemisen. Menetelmässä käytetään hyväksi biosensoria ja hyperpolaroitua ksenonkaasua eli ksenon-biosensoria. Biosensori toimii tässä ksenonin kuljettimena, jonka ominaisuutena on löytää kuvattavan kohteen solun pinnalta reseptori, johon se kykenee sitoutumaan. Lisäksi biosensorin osana on molekyylihäkki, jonka sisään menetelmässä signaalin muodostukseen käytettävä hyperpolaroitu ksenon pystyy kulkeutumaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Ylisiurua, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.