University of Oulu

Minivesivoiman vaatimukset sijoituspaikalleen

Saved in:
Author: Tajakka, Lari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702111165
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tajakka, 2017
Publish Date: 2017-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintyö on selvitys minivesivoiman virtaama ja painekorkeus vaatimuksista sijoituspaikan vesistöolosuhteille. Tämän työn tuloksia on tarkoitus käyttää paikkatietomallin laatimiseen, joka etsii minivesivoimalalle soveltuvia virtavesikohteita Suomesta. Työssä luodaan katsaus tämän hetkisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja antamiin mahdollisuuksiin minivesivoimaa koskien. Työssä käydään läpi Suomen ilmaston asettamia haasteita. Lisäksi työhön kuuluu yleisluontoinen taloudellinen laskelma minivesivoimalan perustamisen kulurakenteesta ja takaisinmaksuajasta tämän hetkisellä sähkön hinnalla. Vesivoimaloiden eli turbiinien asettamia vaatimuksia tarkastellaan pohjautuen tieteellisiin artikkeleihin, sekä jo markkinoilla olevien turbiinien ohjeistuksiin. Lakikatsaus perustuu ajantasaiseen lainsäädäntöön ja ministeriön ohjeistukseen. Ilmastovaikutusten arviointi tehdään maalaisjärkeen perustuen ja taloudellinen tarkastelu perustuu kuvitteelliseen esimerkkitapaus laskelmaan. Pico-vesivoiman ympärivuotinen hyödyntäminen ei ole, poikkeuksellisia sijainteja lukuun ottamatta, Suomen ilmasto-olosuhteissa mahdollista. Markkinoilla olevat laitteistot on suunnattu lauhkeampiin ilmasto-oloihin ja siis soveltuvat Suomessa vain kausi käyttöön. Vesivoiman hyödyntämisen edellyttämät lupakäytännöt ei tunne erikseen poikkeuksia, vaan kaikki tapaukset täytyy käsitellä erikseen. Jos pico-vesivoima mahtuu vähäisyys periaatteen alle, se voi olla kannattavaa. Esimerkkilaskelmien mukaan pico-vesivoima laitteiston takaisin maksuaika on kausikäytössä alkaen kolme vuotta. Ja viruu sitä pitemmäksi mitä heikompi on sijainnin hydrologinen soveltuvuus.
see all

This bachelor’s thesis is an study of minihydropowers requirements for operating location. Results of this work are to be used in creation of location database program that would find suitable location from Finland for minihydropower plants. This study includes review of legal requirements and possibilities opened by legislation. This study also includes notes of the climatic challenges and an general level calculation of cost structure of starting an minihydroplant and it payback time with current electricity price. Review of the turbines is based on scientific articles and manuals of products already available at the markets. Legal aspects are studied based on Finish law and instructional publications of ministry. Environmental challenges are opened up based on common sense, and financial aspects by an fictional example case calculation. Year round utilization of pico-hydro is not possible in Finland’s climatic conditions. Only exceptions to that rule are rare locations, where there is enough unfreezing running water. Devices available in markets are designed to warmer climates and thus are only suitable for seasonal use in Finland. Permits required to utilize hydropower does not separate small-hydro. Every occasion has to be handled separately. If Pico-hydro can be included under minor influence principle in permit process, it can be viable. According to example calculations payback time of pico-hydro plant in seasonal use is from three years upwards. Payback time gets longer the more challenging the location hydrologically is.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lari Tajakka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.