University of Oulu

Valtionavusteisten projektien vaikuttavuuden arviointi yleisissä kirjastoissa : tapaustutkimuksen kohteena Rovaniemen kaupunginkirjaston vuonna 2011 valtionavustuksen saaneet projektit

Saved in:
Author: Nousiainen, Esko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702141169
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Nousiainen, 2017
Publish Date: 2017-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksessani tarkastelen tapaustutkimuksen avulla valtionavusteisten projektien vaikuttavuuden arviointia yleisissä kirjastoissa. Tarkoitus on selvittää, millaisia vaikutuksia projekteilla saavutetaan, miten vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan ja kuinka merkitykselliseksi projektit ja niihin saatu valtionavustus koetaan. Tapaustutkimukseni kohteeksi valitsin Rovaniemen kaupunginkirjaston vuonna 2011 valtionavustuksen saaneet projektit: Lapin yhteinen kirjasto ja Lukulampun valossa kampanja Rovaniemellä. Tutkimusmetodina käytin kvalitatiivista teemahaastattelua. Haastattelin yhtä työntekijää kummastakin projektista. Tutkimuksen tulokset näyttäytyvät heidän näkökulmastaan. Tutkittavat projektit ja niihin saatu valtioavustus koettiin erittäin tarpeellisiksi. Projekteilla oli konkreettisia hyötyjä ja niihin sijoitetuilla resursseilla toimintaa kehittäviä tuotoksia. Projektien pitkäaikaisia vaikutuksia ei organisaatiossa varsinaisesti arvioida. Vaikka tulokset eivät ole itsessään yleistettävissä, tutkimukseen liittyvät kysymyksenasettelut ovat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Esko Nousiainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.