University of Oulu

”Näpit irti traditiosta” : Suvivirsi-keskustelun diskurssit

Saved in:
Author: Väkeväinen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231174
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Väkeväinen, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Saviniemi, Maija
Description:
Pro gradu -tutkielman aiheena on Suvivirsi-keskustelun diskurssit. Keväällä 2014 lehdistössä käytiin keskustelua Suvivirren laulamisesta kouluissa ja uskonnollissävytteisten tilaisuuksien oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta perusopetuksessa. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjausta tulkittiin laajasti vain kielloksi laulaa Suvivirttä koulujen päättäjäistilaisuuksissa. Pro gradu -tutkielmassani aineistona on Suvivirsi-keskusteluun liittyviä uutistekstejä sekä mielipidekirjoituksia, yhteensä 67 kirjoitusta. Uutistekstejä on mukana kuudesta eri lehdestä: Helsingin Sanomat, Kaleva, Ylen verkkouutiset, MTV:n verkkouutiset, Iltasanomat.fi sekä Iltalehti.fi. Jos uutisteksteihin on ollut upotettuna kommentteja, olen huomioinut aineistossa, mutta varsinaisia kommenttiosioita en ole tähän aineistoon ottanut. Mielipidekirjoitukset on kerätty Helsingin Sanomien ja Kalevan mielipidepalstoilta. Tutkielmani teoreettisena ja metodologisena taustana on käytetty diskurssianalyysia, tarkemmin määriteltynä Norman Faircloughin viestintätilanteiden tutkimiseen kehitettyä sovellutusta. Faircloughin kriittisessä diskurssianalyysissä yhdistyy sekä kielitieteellinen että yhteiskunnallinen diskurssianalyysin näkemys. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset olivat 1) Millaisia merkityksiä Suvivirsi saa keskustelussa? ja 2) Millaisia diskursseja Suvivirsi-keskustelussa ilmenee? Suvivirsi näyttäytyi keskustelun yläkäsitteenä, symbolina, jonka avulla aihetta pystyi lähestymään ja kommentoimaan lähes kuka tahansa. Suvivirsi-keskustelusta löytyi useita diskursseja, kaiken kaikkiaan 12 erilaista: traditio/Perinne -diskurssi, kulttuuri-diskurssi, historia-diskurssi, kansallinen identiteetti-diskurssi, uskonnollisuus-diskurssi, suhtautuminen muihin uskonnollisiin ryhmiin -diskurssi, uskonnonvapaus-diskurssi, uskonnollinen monikulttuurisuus -diskurssi, kasvatus-diskurssi, juridisen ja julkisen vallan käyttö -diskurssi sekä neutraalius ja merkityksetön jankutus eli kyllästyneisyys-diskurssi. Diskursseista vahvimmin olivat esillä traditio/perinne -diskurssi, uskonnollisuus-diskurssi ja kasvatus-diskurssi. Yllättävän selkeä oli myös kansallinen identiteetti-diskurssi. Diskurssien monipuolisuus kertoo siitä, että Suvivirsi-keskustelu oli laaja-alaista ja tarpeellista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Väkeväinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.