University of Oulu

Anestesiahoitotyön tutkimus Pohjoismaissa 2006–2016 : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Autio, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231179
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Autio, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on saada tietoa Pohjoismaissa 2006–2016 tehdyistä anestesiasairaanhoitajaa ja/tai anestesiahoitotyötä koskevista tutkimuksista, niiden aihealueista ja metodologisista valinnoista. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mihin anestesiahoitotyön tutkimusta tulisi tulevaisuudessa suunnata. Tiedonhaku toteutettiin CINHAL-tietokannasta vuosilta 2006–2016. Haku tuotti 22 viitettä, joista sisäänottokriteerit täyttivät loppujen lopuksi 4 tieteellistä tutkimusartikkelia. Näiden lisäksi mukaan otettiin manuaalisella haulla yksi tieteellinen artikkeli ja yksi väitöskirja. Aineisto analysoitiin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen mukaisesti. Kirjallisuuskatsauksen mukaan anestesiahoitotyötä ja/tai anestesiasairaanhoitajan työnkuvaa on tutkittu pääsääntöisesti laadullisilla menetelmillä. Suosituin menetelmä oli haastattelu. Tutkimukset käsittelivät enimmäkseen anestesiasairaanhoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutusta. Merkille pantavaa tutkimusten vähäisen määrän lisäksi oli tutkimusten kohdentuminen pääsääntöisesti hereillä oleviin potilaisiin. Isot ja vaativat leikkaukset tehdään potilaan ollessa unessa eikä tästä vaiheesta löytynyt yhtään tutkimusta. Anestesiahoitotyö kaipaa kipeästi lisää näyttöä anestesiasairaanhoitajan toimintamalleista isoissa ja vaativissa leikkauksissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Autio, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.