University of Oulu

Anokreksiaa sairastavan nuoren perheen psykoedukaatio

Saved in:
Author: Virpikari, Sarianna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231183
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Virpikari, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata nuoren anoreksiaa sairastavan perheen tarvitsemaa psykoedukaatiota. Käypä hoito 2015 suosituksen mukaan syömishäiriötä sairastavan nuoren perheen mukaan ottaminen hoidon eri vaiheissa on oleellista, sillä perhe tarvitsee tukea ja informaatiota syömishäiriöstä sairautena. Perheelle tulee antaa riittävästi tietoa ja heidän tulisi saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta läheisiltä. Kirjallisuuskatsauksen tietokantahaku toteutettiin loka- ja marraskuussa 2016 kolmeen tietokantaan CINAHL:iin, Scopus:een ja Mediciin. Varsinaiseen tulososioon sisällytettiin kolme tieteellistä artikkelia, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä nousi esille, että anoreksiaa sairastavan nuoren perhe tarvitsee psykoedukatiivista tukea. Perheiden tarvitsema psykoedukatiivinen tuki on tiedon antamista sairaudesta sekä emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Perheet tarvitsevat tietoa anoreksiasta sairautena, sen oireista ja sairauden ennusteesta. Perheet tarvitsevat tukea, jotta pystyisivät selviytymään sairauden aiheuttamista haastavista tunnekokemuksista, ja oppisivat paremmat vuorovaikutustaidot tunteidensa ilmaisuun. Lisäksi perheet tarvitsevat ohjausta, kuinka oppia rakentamaan parempi keskustelutaito perheenjäsenten kesken ja anoreksiaa sairastavan kanssa. Kun perheet saavat psykoedukatiivista tukea, se vähentää perheiden tunnekuormaa ja perheet pystyvät paremmin tukemaan nuorta toipumisessa. Tämän tutkimuksen mukaan perheille annettu psykoedukaatio mahdollistaa nuoren paremman toipumisen anoreksiasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sarianna Virpikari, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.