University of Oulu

Perheen sosioekonomisen aseman vaikutus oppilaan fyysiseen aktiivisuuteen

Saved in:
Author: Kesti, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231197
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kesti, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten perheen sosioekonominen asema vaikuttaa oppilaan fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimus tarkastelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin kotimaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta perhetyypeistä, sosioekonomisesta asemasta ja fyysisestä aktiivisuudesta. Tutkimus kattaa vain perheen sosioekonomisten tekijöiden vaikutukset oppilaan fyysiseen aktiivisuuteen. Tavoitteena on tutkimuskirjallisuuteen nojaten vastata tutkimuskysymykseen. Perheen sosioekonominen asema vaikuttaa oppilaan fyysiseen aktiivisuuteen siten, että korkeamman sosioekonomisen aseman perheiden lapset liikkuvat matalan sosioekonomisen aseman perheiden lapsia enemmän. Vanhempien korkea tulotaso mahdollistaa kalliimmat harrastukset, paremmat urheiluvälineet ja matkakulujen kustantamisen. Vanhempien korkea koulutustaso näkyy positiivisena lasten liikkumisen määrässä kouluajan ulkopuolella. Yksinhuoltajaperheiden lapset ottavat vähemmän osaa liikunta-aktiviteetteihin, kuin kahden vanhemman perheiden lapset. Tietoisuus perheen sosioekonomisesta asemasta on hyvä työkalu opettajille oppilaantuntemusta lisäämään. Koulu tavoittaa koko ikäluokan, joten opettajilla on mahdollisuus kannustaa ja motivoida oppilaita liikkumaan taustoista huolimatta. Sosioekonomiset terveyserot ovat kansaterveydellisesti merkittävä tekijä ja niitä on mahdollista ennaltaehkäistä jakamalla tietoutta fyysisen aktiivisuuden hyödyistä myös heikommasta sosioekonomisesta asemasta tuleville.
see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Kesti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.