University of Oulu

Muutos pitäisi tapahtua vai Muutoksen pitäisi tapahtua? : nesessiivirakenteen subjektin sija keskustelupalstoilla

Saved in:
Author: Tikkala, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231202
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tikkala, 2017
Publish Date: 2017-02-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani tutkimusaihe on nesessiivirakenteen subjektin sija keskustelupalstoilla. Nesessiivirakenteen subjektin sijamuoto on kielen huollon suosituksen mukaisesti genetiivi, mutta myös nominatiivi on yleisesti käytössä. Olen kerännyt aineistoni Suomi24-korpuksesta. Olen tutkimuksessani tarkastellut, kuinka nesessiivirakenteen A-infinitiivimuotoisen pääverbin syntaktiset ja semanttiset piirteet vaikuttavat sijanvalintaan. Aineistostani näkyy, että genetiivisubjektia esiintyy kaikissa monikäyttöisissä lausetyypeissä. Nominatiivi on erityisesti kopulalauseiden subjektin sijamuoto. Myös intransitiivilauseissa esiintyy nominatiivisubjektia, mutta transitiivisissa lauseissa subjektin sija on genetiivi. Semanttisesti tarkasteltuna nominatiivisubjektin saavat sellaiset lauseet, joissa toiminta tai siirtyminen tilasta toiseen ei ole ihmisen aiheuttama. Genetiivi liittyy erityisesti sellaisiin lauseisiin, joissa subjektin tarkoite on vastuullinen ja elollinen toimija.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Tikkala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.