University of Oulu

Oulun seudulla asuvien mielikuvia henkilönnimistä

Saved in:
Author: Ala-Poikela, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231203
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ala-Poikela, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee Oulun seudulla asuvien ihmisten mielikuvia henkilönnimistä. Tutkimuksessa selvitetään, miten tietoisia vastaajat ovat siitä, mihin alueisiin tietyt sukunimet yhdistyvät ja milloin tietyt etunimet ovat olleet suosittuja. Tutkimuksessa on käytetty kymmentä keksittyä etunimi + sukunimi -yhdistelmää, joita vastaajat ovat assosioineet. Lisäksi tutkielmassa pohditaan, kuinka samankaltaisia vastaajien mielikuvat ovat. Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, ja vastaajina ovat toimineet Oulun seudulla asuvat henkilöt. Viidensadan vastauksen aineistosta on suodatettu 50 ensimmäistä vastausta ja aineisto on kerätty vuoden 2016 syksyllä tätä kandidaatintutkielmaa varten. Tutkimuksessa aineisto on käsitelty kokonaan kvantitatiivisesti ja tulokset on esitelty erilaisten kuvioiden avulla. Tutkielman tulokset osoittavat, että Oulun seudulla asuvien nimitietous on melko hyvä, sillä kahdeksasta suomalaisesta sukunimestä viisi on assosioitu nimelle tyypilliselle asuinalueelle ja kymmenestä etunimestä kahdeksan on assosioitu saman ikäiseksi kuin Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi on ollut suosituimmillaan. Lisäksi tutkielmasta käy ilmi, että vastaajilla on syntynyt useasta etunimi + sukunimi -yhdistelmästä hyvin samankaltaisia ikä- tai asuinalueassosiaatioita, vaikka assosiaatio ei aina vastaisikaan todellisuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Ala-Poikela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.