University of Oulu

”Sun piti tiäkkö anteckna niiku kirjottaa siitä mitä se sanoi” : koodinvaihto resurssina suomenruotsalaisen puheessa

Saved in:
Author: Muhonen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231204
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Muhonen, 2017
Publish Date: 2017-03-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani tutkin koodinvaihtoa suomenruotsalaisen puheessa nauhoitetusta, pääosin suomenkielisestä keskusteluaineistosta. Keskustelussa on mukana kaksi osallistujaa, joista toinen on natiivi suomenpuhuja ja toinen ei-natiivi suomenruotsalainen. Tarkasteltavana ovat vain sellaiset koodinvaihdot, joissa suomenruotsalainen osallistuja vaihtaa kieltä suomesta ruotsiksi. Koodinvaihtoa on aineistossani myös suomen ja englannin välillä, mutta jätän sellaiset tapaukset analyysini ulkopuolelle. Hyödynnän tutkimusmetodinani keskustelunanalyysia, ja analysoin keräämääni aineistoa kvalitatiivisin keinoin. Tärkeimmät havaintoni liittyvät koodinvaihtokohtiin liittyviin korjausrakenteisiin. Jaottelen ne työssäni koodinvaihtoihin, joihin ei-natiivi antaa suomennoksen, jotka natiivi suomentaa, ja jotka jäävät suomentamatta keskustelussa. Niistä yleisimpiä koko aineistossani ovat tapaukset, joissa natiivi suomentaa koodinvaihtoa sisältämän ilmauksen. Vähiten puolestaan on tapauksia, joissa koodinvaihto jätetään kokonaan suomentamatta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Muhonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.