University of Oulu

Kielipoliittinen tilanne Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Karjula, Soila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231207
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karjula, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani Oulun yliopiston kielipoliittista tilannetta. Selvitän, mitä kieliä opetuksessa ja kokouksissa käytetään ja millaisia käsityksiä kielivalintojen taustalla on. Tarkoituksenani on myös osoittaa, millä tavalla kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun yliopistossa. Olen kerännyt tutkielmani aineiston Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiltä verkkokyselyn avulla. Aineistoni koostuu 27 tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön vastauksista. Vastauksissa on edustettuna kaikki Oulun yliopiston tiedekunnat. Analysoin aineistoa kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Perehdyn vastauksiin ennen kaikkea sisältölähtöisen diskurssianalyysin keinoin ja käytän osittain myös sisällönanalyysin menetelmiä. Tutkielmassani olen havainnut, että Oulun yliopiston kaikissa tiedekunnissa kandidaattitutkinto-ohjelmien luento-opetuksen kieli on ensisijaisesti suomi, mutta useimmissa maisteri- ja tohtoriohjelmissa luennoidaan ensisijaisesti englanniksi. Tutkielmassani teen johtopäätöksen, että kielistrategian puuttuminen näkyy Oulun yliopistossa ennen kaikkea siinä, että käytäntöjen tai taustalla olevien käsitystenkään osalta ei ole yhteistä linjaa edes tiedekuntien sisällä. Eroja on tutkinto-ohjelmittain niin luento-opetuksen kielissä, niihin suhtautumisessa, kokouskielissä, ulkomaisten tutkijoiden suomen kielen oppimiseen suhtautumisessa kuin näkemyksissä Oulun yliopiston kielistrategian tarpeellisuudesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Soila Karjula, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.