University of Oulu

Järki pitäisi olla mukana vai Järjen pitäisi olla mukana? : nesessiivirakenteen subjektin sija sanomalehtikielessä

Saved in:
Author: Anttila, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231208
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Anttila, 2017
Publish Date: 2017-02-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aihe on nesessiivirakenteen subjektin sija sanomalehtikielessä. Subjektin sija nesessiivirakenteessa on kielenhuollon suosituksen mukaan genetiivi, mutta myös normin vastainen nominatiivimuoto on yleisessä käytössä. Olen tutkimuksessani tutkinut sitä, miten rakenteen A-infinitiivimuotoisen pääverbin syntaktiset ja semanttiset piirteet vaikuttavat subjektin sijanvalintaan. Olen käyttänyt aineistoni hankintaan Korp-korpusta, ja aineistoni on Kansalliskirjaston lehtikokoelman suomenkielisten lehtien 2000-luvulla kerätystä kokoelmasta. Aineistoni sisältää 200 nesessiivirakenteen sisältävää tapausta, joista 100 on nominatiivisubjektillisia ja 100 genetiivisubjektillisia. Tutkimustulokset osoittavat, että genetiivisubjekti on jakautunut aineistossani tasaisesti jokaiseen monikäyttöiseen lausetyyppiin. Genetiivisubjektia esiintyy myös jokaisessa jaottelemassani semanttisessa ryhmässä. Genetiivisija vaikuttaa myös liittyvän erityisesti sellaiseen lauseeseen, jossa subjektin tarkoite esitetään sellaisena toimijana, joka on verbin kuvaamassa toiminnassa vastuullinen toimija. Nominatiivisubjekti taas esiintyy aineistossani erityisesti kopulalauseissa, mutta myös intransitiivisissa lauseissa. Nominatiivisubjekti ei aineistoni perusteella liity sellaisiin intransitiivilauseisiin, joissa ilmaistaan ihmisen aiheuttamaa siirtymistä tilasta toiseen. Nominatiivisubjekti liittyy usein sellaisiin lauseisiin, joissa subjektin tarkoite ei ole vastuussa verbin ilmaisemasta toiminnasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Fanni Anttila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.