University of Oulu

Videoblogien aloitukset ja niiden rakenteet

Saved in:
Author: Hyytinen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231214
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyytinen, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani videoblogien aloitusosioita ja sitä, millaisia videoblogeille tyypillisiä rakenteita aloituksista on löydettävissä. Perehdyn näihin rakenteisiin tarkemmin kieliopin kannalta ja selvitän myös videoblogin genrelle ominaisia piirteitä. Lähestyn aineistoani keskustelunanalyysin pohjalta, mutta tutkin vuorovaikutuksen lisäksi myös videoiden puheen kielioppia, joten osittain tutkimukseni sivuaa myös vuorovaikutuslingvistiikkaa. Tarkoitukseni on erottaa ja ryhmitellä aineistostani ne eri osa-alueet, joista videoblogien alut muodostuvat. Aineistokseni olen valinnut kolme Suomen suosituimmista videoblogeista, ja jokaisesta videoblogista olen ottanut aineistokseni viisi videota. Videoiden aloituksissa olen tarkkaillut tervehdyksiä, itsensä esittelyä, videon aiheen esittelyä sekä siirtymälauseeksi kutsumaani lausetta, jolla videobloggaaja kehottaa katsojaa siirtymän videon seuraavaan osioon. Näiden piirteiden yleisyyksiä olen selvittänyt jokaisen videoblogin kohdalla erikseen. Tutkielman tulokset osoittavat, mitä videoiden rakenteita ja piirteitä voidaan pitää tyypillisinä videoblogin genrelle ja minkä vuoksi. Yksi kaikkia aineistoni videoita ja videoblogeja yhdistävä rakenteellinen piirre ja samalla tärkein tekemäni huomio tutkielmassani on se, että jokaisesta aineistoni videosta löytyy jotain sellaista, mikä tekee videobloggaajasta ja hänen videoblogistaan persoonallisen ja tunnistettavan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Hyytinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.