University of Oulu

Cyclist-aware intelligent transportation system

Saved in:
Author: Samodelkin, Alexander1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.9 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231228
Language: English
Published: Oulu : A. Samodelkin, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Teixeira Ferreira, Denzil
Reviewer: Kostakos, Vasileios
Teixeira Ferreira, Denzil
Description:

Abstract

Rapidly developing cities make cycling popular way of traveling around and with enhanced smart traffic light infrastructure cycling can be safer and smoother. Smartphones with an internet connectivity and advanced positioning sensors can be used to build a cost-effective infrastructure to enable cyclist-aware traffic lights system. However, such systems depends on proper time of arrival estimation which can be affected by the GPS errors which works poorly in area with tall buildings and driver behaviour. In this paper we discuss how presence of feedback from smart traffic system influence the driver awareness of the cyclist and affects the negative impact of time of arrival estimation errors. This paper gives an analysis of the existing approaches to build smart cyclist-aware traffic systems and different sources of errors that affects their performance. With designed computer appliance we evaluated the effectiveness of cyclist-aware system with and without a presence of additional haptic and audio feedback. The results show that the presence of feedback positively affects the driver awareness of cyclist and allow them to react earlier. Experiment shows that just introduction of feedback can increase the accuracy of time of arrival estimation up to 34% without any other modification to the system.

Pyöräilijät tiedostava älykäs liikennejärjestelmä

Tiivistelmä

Pyöräily on suosittu tapa liikkua nopeasti kasvavissa kaupungeissa. Parannetuilla älyliikennevaloilla pyöräilystä voisi tulla turvallisempaa ja sujuvampaa. Huokean infrastruktuurin rakentamisessa pyöräilijät tiedostavaan liikennevalojärjestelmään voidaan hyödyntää älypuhelinten verkkoyhteyttä sekä pitkälle kehitettynyttä paikannusmahdollisuutta. Paikannuksen haasteena kuitenkin ovat epätarkkuus korkeiden rakennusten katveessa sekä pyöräilijöiden ja autoilijoiden käyttäytyminen. Kyseisen kaltainen järjestelmä vaatii toimivan kulunaika-arvioinnin, mikä on haastavaa GPS-paikannuksen epätarkkuuden vuoksi. Tässä julkaisussa keskustelemme siitä, kuinka älykkäästä liikennejärjestelmästä saatu palaute vaikuttaa autoilijoiden tiedostavuuteen ja sitä kautta saapumisaika-arvioiden epätarkkuuteen. Analysoimme olemassa olevia älykkäitä pyöräiljät tiedostavia liikennejärjestelmiä ja niihin vaikuttavia epätarkkuus- sekä virhelähteitä. Käytämme kehittämäämme tietokone ohjelmaa arvioimaan pyöräilijät tiedostavan järjestelmän tehokkuutta käyttäen koemuuttujina haptista ja auditiivista palautetta. Tulokset paljastavat, että saatu palaute vaikuttaa positiivisesti parantaen autoilijoiden reaktioaikaa sekä sitä kuinka he tiedostavat pyöräiljät. Kokeet osoittavat, että pelkästään esittelyn ja palautteen olemassaolo lisäävät saapumisaika-arvioiden tarkkuutta jopa 34%.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alexander Samodelkin, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.