University of Oulu

Trauman siirtyminen sukupolvelta toiselle kiintymyssuhdeteorian valossa

Saved in:
Author: Miettinen, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231248
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Miettinen, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Käsittelen kandidaatintutkielmassani kiintymyssuhteen siirtymistä sukupolvelta toiselle, erityisesti traumojen siirtymistä. Työni tavoitteena on saada vastaus siihen miten traumat siirtyvät sukupolvelta toiselle kiintymyssuhdeteorian valossa. Tutkimusmetodina työssäni on systemaattinen kirjallisuus-katsaus. Käyn kattavasti läpi vanhempia ja tuoreita tutkimuksia liittyen kiintymyssuhteen siirtymiseen, joista kerään yhteenvetoa siitä, mikä on se mekanismi kiintymyssuhteen siirtymisen taustalla. Hoitajan sensitiivisyys ja kiintymysrepresentaatiot on ajateltu olevantärkeimpiä tekijöitä kiintymys-suhteen siirtymisessä, mutta on ilmennyt, että ne eivät ole ainoita selittäviä tekijöitä eivätkä niin vahvoja kuin on ajateltu. Käsittelemistäni tutkimuksista voi nostaa neljä mekanismia, jotka jollain lailla liittyvät kiintymyssuhteen siirtymiseen: sensitiivisyys, kiintymysrepresentaatiot, traumojen uudelleen organisoituminen sekä reflektiivinen kyky. Sensitiivisyys ja kiintymysrepresentaatiot liittyvät yleisesti kiintymyssuhteen siirtymisprosessiin sekä uudelleen organisoituminen ja reflektiivinen kyky liittyvät traumaattisissa oloissa eläneiden äitien siirtämään kiintymyssuhteeseen. Traumojen uudelleen organisoitumisella ja reflektointi kyvyllä viitataan traumojen käsittelyyn ja mentalisointiin. Tutkimukset osoittavat, että niin turvallinen kuin turvatonkin kiintymyssuhde siirtyy sukupolvelta toiselle. Tuoreet tutkimukset osoittavat selvän yhteyden traumojen tiedostamisen ja käsittelyn vaikutuksesta siihen, millainen oman lapsen kiintymyssuhteesta muodostuu. Pienen otannan vuoksi tulokset vaativat kuitenkin vielä lisävahvistusta. Varsinainen mekanismi kiintymyssuhteen siirtymisen selittävänä tekijänä on kuitenkin vielä epäselvä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Miettinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.