University of Oulu

Mobiilisovellusten kategorisointi ja käyttö

Saved in:
Author: Martinviita, Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231250
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Martinviita, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Mobiilisovellusten käyttö on kasvanut nopeasti viimeisen viiden vuoden aikana. Sovelluksia kehitetään kokoajan lisää myös uusiin käyttötarkoituksiin. Sovelluksia on tutkittu paljon ihmisten käyttötottumusten näkökulmasta. Myös käyttöympäristöllä on huomattu olevan vaikutusta käyttötottumuksiin. Tässä tutkimuksessa sovellusten käyttöä tarkastellaan niiden tyypin eli toiminnallisuuden kannalta. Minkä tyyppisistä sovelluksia käytetään, mikä sovelluskategoria menestyy tällä hetkellä parhaiten ja millaisia sovelluksia ihmiset käyttävät tulevaisuudessa, ovat kysymyksiä joihin tämä tutkimus keskittyy. Tutkimuksessa toteutettiin viikon seurantajakso sekä ilmaisiin että maksullisiin Suomen 200 parhaan sovelluksen listoihin Apple App Storessa. Tutkimuksessa luotiin sovelluskategorioita, joita tarkasteltiin luodun Menestyvyys-suhdeluvun kautta. Ilmaisten sovellusten parissa luoduista kategorioista Pelit-kategoria on käytetyin. Työkalut ja apuohjelmat -kategoria on myös selkeästi muista erottuva kategoriatyyppi ja se oli maksullisissa sovelluksissa eniten käytetyin kategoria. Pelit-, Työkalut ja apuohjelmat- sekä Lifestyle-kategoriat erottuivat käytön suhteen muista kategorioista, sillä ne muodostivat kaksi kolmasosaa niin ilmaisista kuin maksullisista sovelluksista 200 parhaan sovelluksen listassa. Hinnalla huomattiin olevan suuri vaikutus Talous, Hyvinvointi ja terveys sekä Yhteisöpalvelut kategorioiden sovelluksiin. Maksullisia sovelluksia vaihdellaan enemmän kuin ilmaisia. 200 parhaan ilmaisen sovelluksen joukossa oli viikon seurantajaksolla keskimäärin 20 uutta sovellusta joka päivä. Vastaavasti maksullisissa sovelluksissa oli joka päivä keskimäärin 100 uutta sovellusta. Viikonpäivillä huomattiin olevan erilaisia vaikutuksia tietyntyyppisten sovellusten lataamiseen. Yhteisöpalvelut-kategoria osoittautui menestyneen parhaiten kokoonsa nähden, eli sen sovelluksia ladattiin eniten suhteessa kategorian sovellusten lukumäärään. Tutkimuksessa perehdyttiin myös sovellustyyppien tulevaisuuden nousijoihin: Mobiilipankki ja maksamis- sekä hyvinvointisovelluksiin. Tulevia tutkimuskohteita pohditaan tutkimuksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden perustella.
see all

The use of mobile applications (apps) has been growing fast during the last five years. More apps are being developed all the time and also for new use purposes. Prior studied have been investigating how apps are being used and how location affects to the use. In this study, the use of mobile apps is being examined in the terms of their type. What types of apps and in what proportion they are used, which app category is most successful at this time and what kind of apps people will use in the future, are the issues, which this research focuses on. In this study, 200 most used apps both free and paid ones were observed for one week in the Apple App Store. Based on observation, apps were categorized based on their type and use purpose and examined by utilizing created success ratio. Of the categories created in this study, Games category was the users’ most used on free apps. Tools and utilities category was also clearly distinguishable from other category types and it was the most used category of paid apps. Three categories: Games, Tools and utilities, and Lifestyle stood out in terms of the usage from others, because they make up two third of free and paid apps in the 200 most used apps list. The price was found to have a major impact on the applications of Economy, Welfare, and Social networking categories. Paid apps were also noticed to be more exchanged than free apps. During the one-week observation period, each day among the 200 most used apps had an average of 20 new free apps and 100 paid apps. Day of the week was found to have different effects on downloading of certain types of applications. Social networking category turned out to be the best achiever in relation to available apps. The study also focused on mobile banking and payment as well as welfare apps, which are future achievers. New potential research subjects are discussed by the results of this study and the earlier literature of this subject.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikael Martinviita, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.