University of Oulu

Individualism as a factor in the American gun control debate : a discourse analytical study of two political events

Saved in:
Author: Nivakoski, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231255
Language: English
Published: Oulu : H. Nivakoski, 2017
Publish Date: 2017-02-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this paper is to offer a socio-psychological perspective to the American gun control debate by examining the concept of conflicting worldviews of Americans suggested by Donald Braman and Dan M. Kahan. This study tested their theory of dominance of individualism over collectivism in the United States and how it could have affected Americans’ values in terms of national firearm policies. The data analysed consists of two political debates regarding guns in 2016, one with the president at the time, Barack Obama, and another with the presidential candidates Donald Trump and Hillary Clinton. The transcripts of these debates were analysed semantically utilising Carl Graumann’s dialogical approach to discourse analysis. The results support the theory of dominance of individualism in the United States as well as the hypothesis that individualistic values show particularly, but not exclusively, in arguments against stricter gun control.
see all

Tämän tutkimuksen tarkoitus on ottaa osaa yhdysvaltalaiseen aselakikeskusteluun sosio-psykologisesta näkökulmasta tutkimalla Donald Bramanin and Dan M. Kahanin konseptia Amerikkalaisten ristiriitaisista elämänkatsomuksista aiheeseen liittyen. Tässä tutkimuksessa testattiin heidän teoriaansa individualismin vahvemmasta vaikutuksesta Yhdysvalloissa kollektivismiin verrattuna, sekä miten se on mahdollisesti vaikuttanut amerikkalaisten näkemyksiin aiheesta. Analysoitu data koostui kahdesta amerikkalaisesta aseita käsittelevästä väittelystä vuodelta 2016, joista ensimmäisessä haastateltiin senaikaista presidenttiä Barack Obamaa ja toisessa aiheesta väittelivät presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Hillary Clinton. Näiden keskustelujen transkriptiot analysoitiin semanttisesti käyttäen apuna Carl Graumannin dialogista lähestymistapaa diskurssianalyysiin. Analyysin tulokset tukevat olettamusta siitä, että yhdysvaltalaiset ovat enemmän individualisteja kuin kollektivisteja. Tukea sai myös tutkimuksen hypoteesi siitä, että individualistisia arvoja ilmenee erityisesti aselakien tiukentamista vastustavissa argumenteissa, tosin ei pelkästään niissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Nivakoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.