University of Oulu

Liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien kontekstipainotteinen uudelleensuunnittelu ja demonstrointi puuelementtitehtaassa

Saved in:
Author: Jurvelin, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231268
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jurvelin, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lappalainen, Jouni
Reviewer: Lappalainen, Jouni
Kinnula, Marianne
Description:
Tutkielman tarkoitus oli selvittää liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun parhaita käytänteitä. Tutkielman aikaisemmat tutkimukset osiota varten kerättiin aihealueeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit käsittelevät liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun riippuvuuksia. Artikkelit käsittelevät myös liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelumenetelmiä ja ERP (Enterprise resource planning) ja BPR (Business process reengineering) prosessien menestystekijöitä. Lisäksi artikkeleissa käsitellään ISO 9001:2000-standardia (International Standard Organization) ja UML-notaatiota (Unified Modeling Language). Aikaisempien tutkimuksien perusteella tutkielmassa luotiin liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien kontekstipainotteinen uudelleensuunnittelumenetelmä. Menetelmä perustuu S-A-yhdistelmämalliin (State-Activity framework), jonka ovat kehittäneet Kettinger, Teng ja Guha (1997). Tutkielman tutkimusmetodi oli DS (Design science). Tutkielmassa noudatettiin kaikkia DS menetelmän vaiheita. Tutkielmassa kehitettyä uudelleensuunnittelumenetelmää demonstroitiin puuelementtitehtaan myyntiprosessin uudelleensuunnittelussa. Kehitetty uudelleensuunnittelumenetelmä evaluoitiin aikaisempien tutkimustulosten, tutkielman tavoitteiden ja tutkielmaan osallistuneen puuelementtitehtaan suunnittelijan haastattelun perusteella. Evaluointivaiheessa arvioitiin demonstroitujen suunnittelumenetelmien hyödyllisyyttä ja suorituskykyä teoriassa ja käytännössä. Tutkielman tulosten mukaan liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnitteluprojekti sisältää seuraavat vaiheet: visiointi, alustus, diagnosointi, uudelleensuunnittelu, toteutus ja evaluointi. Tutkielmassa demonstroitiin kaikkien uudelleensuunnitteluvaiheiden suunnittelumenetelmiä käytännön suunnittelutilanteessa. Lisäksi tutkielman tulosten mukaan uudelleensuunnittelussa kannattaa noudattaa seuraavia käytänteitä. Suunnitelmien tallentaminen ja ylläpito pilvipalvelussa, iteratiivinen ja vähitellen kasvava uudelleensuunnitteluprosessi. Uudelleensuunnittelussa kannattaa käyttää projektitoiminnan periaatteita, moniammatillisia uudelleensuunnittelutiimejä ja muutosjohtamisen menetelmiä, jotta organisaation henkilökunnan tietämys voidaan sisällyttää uusiin prosesseihin ja järjestelmiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Jurvelin, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.