University of Oulu

Queerpedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kantola, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231272
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kantola, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten queerpedagogiikkaa voidaan soveltaa varhaiskasvatuksessa. Queerpedagogiikalla tarkoitetaan opettamista, joka keskittyy erityisesti sukupuolten ja seksuaalisen moninaisuuden opettamiseen ja sukupuoleen liittyvien valtasuhteiden purkamiseen. Tämä voi näkyä joko tarkastelemalla kasvattajien kielenkäyttöä ja kuinka paljon he antavat lapsille huomiota sukupuolen mukaan, katsomalla kriittisesti lasten jakoa ryhmään ja vuorojen jakautumista tai kiinnittämällä huomiota lasten leikkeihin sekä toimintaan ja käyttämällä sitä pohjana keskusteluille tai projekteille, joilla pyritään tarjoamaan lapsille monipuolinen ymmärrys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Käytännön työssä puhutaan pohjoismaissa myös sukupuolitietoisesta ja sukupuolisensitiivisestä opetuksesta. Queerpedagogiikka lähestyy kuitenkin tasa-arvoa enemmän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä käsin. Queerpedagogiikaa voidaan hyödyntää lapsiryhmissä joissa on sukupuoltaan moninaisesti ilmaisevia lapsia, mutta se on antaa hyödyllisiä taitoja kaikille lapsille sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta. Queerpedagogiikka kohdistaa kritiikkiä olemassa olevaan sukupuolten kahtiajakoon ja kyseenalaistaa heteroseksuaalisuuden automaattisen roolin normaalina yhteiskunnassamme. Se tarjoaa uusia tapoja ymmärtää maskuliinisuutta, feminiinisyyttä ja sukupuolta. Queerteoria pedagogiikan taustalla pitää myös vahvasti mielessä, etteivät sukupuoli ja seksuaalisuus ole toisistaan erotettavissa. Sen avulla voidaan myös lapsia tarkastella muina kuin passiivisina osallistujina sukupuoli- ja seksuaali-identiteettinsä kehityksessä. Seksuaalinen kehityksemme alkaa jo lapsuudessa, jolloin lasten kanssa voi käsitellä ja opetella itsetuntoa ja kehoa, tunteiden osoittamista ja hellyyttä sekä kunnioitusta ja etiikkaa, joita ihmissuhteissa tulee noudattaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Kantola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.