University of Oulu

Polylaktidikomposiittien valmistus ja niiden dielektristen ominaisuuksien mittaus

Saved in:
Author: Hannila, Esa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231273
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hannila, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena on komposiittinäytteiden valmistaminen ja niiden dielektristen ominaisuuksien tutkiminen. Valmistusta seuraa mittaukset, joiden pohjalta näytteiden dielektrisiä ominaisuuksia arvioidaan. Mittauksissa tutkitaan suhteellisen permittiivisyyden ja häviöiden lisäksi myös ferrosähköisiä ominaisuuksia sekä ilmankosteuden vaikutusta suhteellisen permittiivisyyteen. Tutkielma aloitetaan sekoittamalla polylaktidi kahden eri keraamin kanssa eri tilavuusprosentein. Komposiitista ruiskuvaletaan dielektristen ominaisuuksien mittaukseen sopivia näytteitä. Valettuihin näytteisiin valmistetaan elektrodit mittauspäitä varten ja tehdään mittaukset. Tuloksista pystyttiin päättelemään suhteellisen permittiivisyyden ja häviöiden kasvu täyteaineen tilavuusprosentin kasvaessa suuremmaksi. Myös ferrosähköisten ominaisuuksien pystyttiin toteavan kasvavan lisättäessä täyteainetta näytteisiin. Kosteuden vaikutus kapasitanssin mittauksessa oli pientä, mutta tässäkin parempia tuloksia saatiin näytteillä, joissa keraamin tilavuusprosentti oli suurempi.
see all

The purpose of this bachelor’s thesis is to fabricate composite samples and measure their dielectric properties. After fabricating the samples, dielectric properties of the composites are determined by measuring relative permittivity and dielectric loss value. In addition, some ferroelectric properties and the effect of increasing humidity on capacitance are also studied in this thesis. The composites of this thesis are prepared by mixing the polylactic acid with two different ceramic powders with different volume percents. Composite granules are then melted and molded into a suitable shape for the dielectrical measurements. Electrodes are made to samples and measurements can be performed. The dielectric measurement results showed that relative permittivity and dielectric losses increased when the volume percent of the filler ceramic powder was increased. Also, in ferroelectric properties and the effect of humidity on capacitance were greater.
see all

Subjects:
Copyright information: © Esa Hannila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.