University of Oulu

Matkusjoen virtaaman tutkiminen

Saved in:
Author: Suomalainen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703011297
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Suomalainen, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli tutkia Pohjois-Savossa Sonkajärven ja Iisalmen kuntien alueella virtaavan Matkusjoen virtaamaa. Tarkoituksena oli saada kuva Matkusjoen virtaaman tämän hetkisestä tilasta sekä verrata sitä ympäristöpalvelu Oivasta saatuihin aikaisempiin tuloksiin. Matkusjoen veden laatua tutkittiin niin kenttä- kuin laboratoriomittareilla, jotka tarjosi Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorio. Vedestä tutkittiin lämpötila, sähkönjohtavuus, sameus, pH ja väriluku. Lisäksi tutkimusta varten valmistettiin secchi-levy, jolla pystyttiin selvittämään veden näkösyvyys. Kenttätutkimukset suoritettiin kesäkuussa 2015 ja näytteet analysoitiin Oulun yliopiston vesitekniikan laboratoriossa pian näytteidenoton jälkeen. Tutkimustulokset näyttävät Matkusjoen vedenlaadun olevan edelleen heikko, mutta vedenlaatu on parantunut aikaisempiin mittaustuloksiin nähden. Tulokset kuvaavat hyvin kesän 2015 tilannetta, parempaan kokonaiskuvaan päästäisiin, mikäli joen tilaa seurattaisiin pidemmällä aikajaksolla, jolloin saataisiin kattava kuva kausi- ja vuosittaisesta vedenlaadun vaihtelusta. Jotta tutkimus tulokset olisivat tarkemmat tulisi ne suorittaa useamman kerran.
see all

The aim of this bachelor’s thesis was to analyse the flow in Matkusjoki which flows in Pohjois-Savo through Sonkajärvi and Iisalmi. The goal was to collect information of the state of Matkusjoki today and compare the data to older data which was from environmental service Oiva. The flow was analysed both in the field and in the laboratory with equipment from water engineering laboratory in University of Oulu. The analysed water quality parameters were temperature, conductivity, turbidity, pH and colour. A secchi-disk was made for the study to measure water transparency. The field measurements took place in June 2015 and the laboratory measurements were done soon after the field measurements. The results show that the state of river Matkusjoki is not good, but the condition is getting better compared to older the results. It has to be noted that the results are only tentative as one off measurements do not take account seasonal and yearly variation in the flow. To gain good knowledge about the condition of Matkusjoki more measurements should be done.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Suomalainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.