University of Oulu

Kasvattaja lapsen opinpolkua tukemassa : matematiikan oppimisvaikeudet ja varhaisen tuen merkitys

Saved in:
Author: Harmaala, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703021306
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Harmaala, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, mitä matematiikan oppimisvaikeudet ovat ja miten lapsen matematiikan oppimista voidaan tukea. Matematiikan vaikeudet ovat yleisiä, mutta ne ovat olleet tutkimuksessa vähemmällä huomiolla kuin esimerkiksi lukivaikeus. On myös havaittu, että kasvattajat eivät välttämättä tunnista matematiikan oppimisvaikeuksia. Mitä aiemmin oppimisvaikeudet havaittaisiin, sitä paremmin oppimista voitaisiin tukea ja tulevia ongelmia ennaltaehkäistä. Matematiikan vaikeuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi jatko-opintoihin, ammatinvalintaan, arjen sujuvuuteen ja yleiseen elämänlaatuun. Henkilöt, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia, ovat suuremmassa riskissä syrjäytyä kuin ne, joilla on lukivaikeus. Aihe on siis yhteiskunnallisesti merkittävä. Kandidaatintyön tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoisuutta matematiikan oppimisvaikeuksista ja esitellä myös käytännön keinoja matematiikan oppimisen tukemiseen. Oppimisen tukemiseen on olemassa monia keinoja, joita kokeilemalla löydetään jokaisen lapsen tieto-, taito- ja kehitystasolle sopivimmat. Kun matemaattiset perustaidot ovat hallussa, on myöhempi matematiikan oppiminen ja tietoyhteiskunnassa toimiminen helpompaa. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus. Teoreettinen viitekehys perustuu aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Työssä tarkastellaan matematiikan oppimisvaikeuksien erilaisia määritelmiä sekä vaikeuksien yleisyyttä, ilmenemismuotoja, taustatekijöitä ja seurauksia. Lisäksi käsitellään kolmiportaisen tuen mallia ja matematiikan oppimisen käytännön tukimuotoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Harmaala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.