University of Oulu

”Tyytyköön nainen vaikuttamaan naisena ja naisen tavoin” : Nestor Järvisen ajatukset ja naiskuva 1800-luvun lopun naisemansipaatiokeskustelussa

Saved in:
Author: Johansson, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703151364
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Johansson, 2017
Publish Date: 2017-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
1800-luvun loppupuolella kiista naisten koulutusmahdollisuuksista laajentui niin kutsutuksi emansipaatiokeskusteluksi, ja sanomalehdissä ja valtiopäivillä käytiin kiivasta keskustelua naisten oikeuksien lisäämisen puolesta ja vastaan. Vuonna 1884, samana vuonna kuin ensimmäinen naisasiayhdistys perustettiin, Jyväskylän opettajaseminaarin perustajajäsen ja lehtori, kirkkoherra ja valtiopäivämies Nestor Järvinen julkaisi toimittamassaan ”Kirkollisessa kuukauslehdessä” kirjoituksensa ”Naiskysymyksen periaatteita”. Kirjoitus oli ensimmäinen pappissäädyn virallisena kannanottona pidetty näkökulma aiheeseen. Järvisen ajatukset olivat saaneet paljon vaikutteita J.V. Snellmanin valtio-opista, ja kirjoituksessaan hän fennomaaniseen ja konservatiiviseen sävyyn, kirkon kolmisäätyoppiin tukeutuen osoitti, kuinka naista ei ollut luotu miestä, vaan pyhää tarkoitusta varten. Naisen pyhä velvollisuus oli luoda viihtyisä koti miehelleen ja kasvattaa lapsista siveellisiä yhteiskunnan ja seurakunnan jäseniä. Naisten koulutuksen tuli keskittyä käytännön taitoihin, ei akateemisuuteen — naisen tuli olla sivistynyt, jotta hän kykeni toimimaan apuna miehelleen, mutta ei oppinut.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Johansson, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.