University of Oulu

Fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmien testaus ja käytettävyys ikääntyneillä

Saved in:
Author: Jussi-Pekka, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine, Department of Medical Technology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703231396
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jussi-Pekka, 2017
Publish Date: 2017-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kangas, Maarit
Reviewer: Jämsä, Timo
Description:
Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmät soveltuvat käytettävyydeltään parhaiten ikääntyneille. Tavoitteena oli saada käyttäjäkokemuksia ikääntyneiltä tutkimuksessa käytettävistä fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmistä. Tutkimukseen osallistui seitsemän yli 65-vuotiasta testihenkilöä. He osallistuivat kolmen päivän tutkimusjaksolle, jonka aikana he käyttivät oman arkensa keskellä Polar Loop -aktiivisuusmittaria, Accupedo-älypuhelinsovellusta ja Omron walking style 3 -askelmittaria. Lisäksi tutkimuksen kohdejoukko täytti päiväkirjaa ja vastasi alku- ja loppukyselyyn. Kyselyn avulla selvitettiin fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmien käytettävyyttä ja testihenkilöiden käyttäjäkokemuksia mittausmenetelmistä. Kohdejoukon keski-ikä oli 74,9 vuotta (SD 4,9). Naisten osuus oli 57 %. Aktiivisuusmittarin, älypuhelinsovelluksen ja askelmittarin välillä oli huomattavia eroja mitattujen askelmäärien välillä. Aktiivisuusmittari antoi suurimman askelmäärän 81 % kaikista tutkimusjakson päivistä. Tutkimukseen osallistujat arvostivat käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan eniten Polar Loop -aktiivisuusmittaria. Aktiivisuusmittari oli ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään ikääntyneille sopivin fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmä. Askelmittari ja älypuhelinsovellus olivat ikääntyneille haastavia käyttää ja niitä pidettiin yleisesti epäluotettavina.
see all

The main object of this study was to find out which activity measurement methods have the best usability among elderly. The aim was to collect user experience data from elderly on the selected activity measurement methods used in this study. Seven participants aged over 65 years participated this study. All of them attended a three-day trial period, during which they used the following measurement methods to follow their normal daily life activity: Polar Loop activity meter, Accupedo smartphone application and Omron walking style 3 pedometer. In addition, the participants filled out a diary and answered a questionnaire on usability and personal experiences of the measurement methods. Average age of the participants was 74,9 (SD 4,9) years and 57% were woman. There were significant differences in the number of steps measured by activity meter, smartphone application and pedometer. The activity meter gave the biggest number of steps in 81% of the cases. The participants appreciated most the usability and reliability of the Polar Loop activity meter. The activity meter was found to be the most suitable physical activity measurement method for elderly by its properties and usability. Pedometer and smartphone application were experienced challenging to use and unreliable.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Jussi-Pekka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.